Στην Τουρκία ανήκουν Ρόδος, Λέσβος και Κύπρος σύμφωνα με ιστοσελίδα της ΕΕ

Tο γεγονός έγινε αντιληπτό από Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα με καταιγισμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Κατόπιν τούτων, ο χάρτης αποσύρθηκε…

Πηγή: militaire.gr