Υπολειτουργούν τα σχολεία στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Υπολειτουργούν τα σχολεία στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημόσια Παιδεία είναι γνωστό ότι είναι δραματική. Υποβάθμιση του περιεχομένου της διδακτέας ύλης, υπολειτουργία σχολείων, ευτελισμός του Έλληνα εκπαιδευτικού. Η περιφέρεια των Δωδεκανήσων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Σύμφωνα με κατοίκους αλλά και εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής, τα κενά είναι πολυάριθμα, ενώ καλύφθηκαν σε μικρό βαθμό, στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα στα σχολεία. Ουσιαστικά, για την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων, είναι αναγκαία η πρόσληψη τουλάχιστον 30 εκπαιδευτικών, γενικών και τεχνικών ειδικοτήτων.

Δυστυχώς, το βάρος των ελλείψεων και της άστοχης πολιτικής του κ. Λοβέρδου το πληρώνουν τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές. Οι μεν εξαναγκάζονται σε πολλαπλές μετακινήσεις σε διάφορα σχολεία και σε εργασιακή εξουθένωση, οι δε γίνονται αποδέκτες μιας φτωχής εκπαίδευσης, με διδακτικά κενά και συνωστισμό σε πολυπληθείς αίθουσες διδασκαλίας.

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, Γεώργιος Γερμενής,  κατέθεσε στις 19/11/2014 σχετική ερώτηση στη Βουλή.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Έλλειψη αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δωδεκάνησα.»    

Ο χώρος της Παιδείας αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη των αντιλαϊκών και αντεθνικών πολιτικών, παρουσιάζοντας ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα σχολεία των Δωδεκανήσων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, λόγω του ανεπαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, ήταν έντονα τα αιτήματα κατοίκων αλλά και εκπαιδευτικών φορέων για πλήρωση των κενών των παιδαγωγών, των οποίων τη μερική κάλυψη φρόντισε το αρμόδιο Υπουργείο, την 01/10/2014, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα.

Η λύση αυτή ωστόσο δεν κρίνεται αποτελεσματική, καθώς τα σχολεία της περιφέρειας αυτής έχουν ανάγκη πάνω από τριάντα εκπαιδευτικούς γενικών και τεχνικών ειδικοτήτων για την ομαλή λειτουργία τους. Συνέπεια αυτού του φαινομένου, είναι η σύμπτυξη πολυπληθών μαθητικών τμημάτων, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε πολλαπλά σχολεία, η υποχρεωτική ανάληψη υπερωριών αλλά και η παράνομη μείωση διδακτικών ωρών, δηλαδή η μείωση της διδακτέας ύλης για τους συγκεκριμένους μαθητές.

Ουσιαστικά, με αυτές τις πρακτικές, όταν δηλαδή σκοπός είναι το βραχυπρόθεσμο κέρδος μέσω της μείωσης των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, δημιουργούνται προβλήματα, των οποίων το μακροπρόθεσμο κόστος ξεπερνάει κατά πολύ το κέρδος αυτό.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Θα μεριμνήσει για την κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων από αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, ώστε να λειτουργούν ομαλά τα σχολεία των Δωδεκανήσων;

Αθήνα, 19/11/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Pin It on Pinterest