Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lifelong Learning Leonardo So.To. για τον κοινωνικό τουρισμό

Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lifelong Learning Leonardo So.To. για τον κοινωνικό τουρισμό με την υπογραφή από το Δήμαρχο Ρόδου κύριο Φώτη Χατζηδιάκο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού η οποία υπογράφθηκε το 1980 στη Μανίλα, ο κοινωνικός τουρισμός δίνει την ευκαιρία σε άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι νέοι, οι πολυμελείς οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές.
Το Πρόγραμμα Lifelong Learning Leonardo So.To. προσπάθησε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών τουριστικών κοινωνιών για εκπαίδευση όσων εμπλέκονται και απασχολούνται στον τομέα του κοινωνικού τουρισμού, δημιουργώντας ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για ενήλικες πάνω στον κοινωνικό τουρισμό σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις ελλείψεις, συνδυάζοντας θεωρητικά στοιχεία του τουριστικού management με κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η συνεργασία, η επικοινωνία, η παρακίνηση και η διαδραστική συνύπαρξη της τοπικής κοινωνίας με τους επισκέπτες του τουριστικού προορισμού.
Ο στόχος έχει επιτευχθεί με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους tour operators και για όσους εμπλέκονται ενεργά με τον κοινωνικό τουρισμό ώστε να διευρυνθούν οι γνώσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα αυτά. Τα προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης θα προσαρμόζονται βέβαια στις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε τουριστικού προορισμού και στις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών που υποδέχεται.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα πιστοποιημένο πρότυπο εκπαίδευσης στον τομέα του κοινωνικού τουρισμού που θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπέγραψαν το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας. Το πρότυπο πρόγραμμα επιστημονικής κατάρτισης έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε συγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλες τις χώρες- εταίρους του προγράμματος Leonardo So.To.
Το συγκεκριμένο έργο επικεντρώθηκε στη συνεργασία όλων των τουριστικών φορέων της κάθε περιοχής- εταίρου του προγράμματος και ωφελούμενοι είναι ουσιαστικά όλοι οι τουρίστες οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες θα είχαν αποκλειστεί ως αγορές- στόχοι για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που υπάρχει όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, ενός τομέα που για πολλές χώρες της Ευρώπης αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς δίνει νέες προοπτικές και δυνατότητες διεύρυνσης του τοπικού τουριστικού προϊόντος και δημιουργεί μία νέα πηγή εσόδων για τη χώρα καθώς και νέες θέσεις εργασίας.
Έχει γίνει πλέον σαφές σε πολλές τουριστικές περιοχές, ότι πιθανή αναβάθμιση των υποδομών και προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που στρέφονται στον κοινωνικό τουρισμό όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα δώσει τη δυνατότητα στο 70% του συνόλου να ταξιδεύει και να επισκέπτεται προορισμούς κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Άλλο ένα δεδομένο με το οποίο έχουν έρθει αντιμέτωπες πολλές αναπτυγμένες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού τους.
Το So.To. είναι ένα διακρατικό έργο που υλοποιήθηκε από μία κοινοπραξία αποτελούμενη από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς- εταίρους έξι χωρών: από την Ελλάδα ο Δήμος Ρόδου και το ΚΕΚ Z Invest, από την Ιταλία το Cefal- Consorzio Europeo per Formazione e Addestramento Lavoratori και το Fare Comunita, από την Ισπανία το Asociacion Observatorio de Economia Solidaria, από τη Μάλτα το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, από την Πολωνία το DOT Lower Silesia Dolnoslaska Organizacja Turystyczna και από την Ρουμανία το Fundatia Pestalozzi.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν μεταξύ άλλων από τη Ρόδο το Κ.Ε.Κ. «Γιώργος Γεννηματάς», το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου.

DSC_0006-a

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest