Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Οικοδόμων Αρχαγγέλου

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας στις 22 Νοέμβρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει ως εξής:
1. Βάιλας Ιωάννης
2. Δημητριάδης Αναστάσιος
3. Κεχαγιάς Μιχαήλ
4. Παγκάς Γεώργιος
5. Παπακωνσταντίνου Τσαμπίκος
6. Παρδαλός Κυριάκος
7. Πόμπος Σαράντης
Για αντιπρόσωποι στο ΕΚΡ εκλέγονται οι εξής:
1. Δημητριάδης Αναστάσιος
2. Ζανεσσής Σάββας
Για αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία οικοδόμων εκλέγεται :
1. Δημητριάδης Αναστάσιος

Στις 30 Νοέμβρη έγινε η πρώτη συνεδρίαση η οποία εξέλεξε το προεδρείο. Αναλυτικά εκλέχτηκαν:
Παγκάς Γεώργιος – Πρόεδρος
Πόμπος Σαράντης – Αντιπρόεδρος
Δημητριάδης Αναστάσιος Γεν. Γραμματέας
Βάιλας Ιωάννης Αν. Γεν. Γραμματέας
Παπακωνσταντίνου Τσαμπίκος – Ταμίας
Παρδαλός Κυριάκος – μέλος
Κεχαγιάς Μιχαήλ – μέλος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Οικοδόμων Αρχαγγέλου καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στην απεργία και στην απεργιακή Συγκέντρωση που θα γίνει στη Ρόδο, στα «Πλατανάκια» στις 10.30 το πρωί την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη

Αρχάγγελος 1 Δεκέμβρη 2015

Pin It on Pinterest

Share This