Τέλος καλό ! Βοσκός βρήκε τα χαμένα σκυλάκια και ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη

Τα δυο σκυλάκια που είχαμε δημοσιεύσει την εξαφάνιση τους απο το χωριό Πυλώνα , βρέθηκαν απο βοσκό στα Λάερμα και επεστράφησαν στον ιδιοκτήτη τους .

Ο ιδιοκτήτης τους θέλει να ευχαριστήσει τον βοσκό απο τα Λάερμα .

Τα σκυλιά αυτά  https://rodosreport.gr/pointer/  βρέθηκαν στη περιοχή Λάερμα από έναν Βοσκό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βοσκούς των Λαέρμων και ιδιαίτερα το κύριο Αντώνη που βρήκε τα σκυλιά και ειδοποίησε αμέσως τον ιδιοκτήτη!!!