Οι παραλίες της περιοχής μας να είναι ελεύθερες και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και φράχτες

Η ανάπτυξη“ των τελευταίων ετών στις περιοχές Κολύμπια και Αφάντου έχει ως αποτέλεσμα όλο και λιγότερη παραλία να είναι πλέον διαθέσιμη για ελεύθερη πρόσβαση από τους πολίτες και του επισκέπτες του νησιού μας. Ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη τροπολογία που επιτρέπει την άσκηση προτιμησιακού δικαιώματος στις παραλίες από ξενοδοχειακές μονάδες , ακόμη και αν μεταξύ της ιδιοκτησίας τους και του αιγιαλού παρεμβάλλονται δημόσια ακίνητα , διευρύνεται το φαινόμενο του αποκλεισμού των παραλιών στους πολίτες (ιδιαίτερα στην περιοχή Κολυμπίων). Ταυτόχρονα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατάληψης παραλιών από ομπρέλες που εκμεταλλεύονται κοντινές ξενοδοχειακές μονάδες, χωρίς να έχουν δημοπρατηθεί τα αντίστοιχα πόστα εκμετάλλευσης ομπρελών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Από τα παραπάνω ανακύπτουν σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες:
1. Για όσες επιχειρήσεις έχει ασκηθεί το προτιμησιακό δικαίωμα για την εκμετάλλευση της παραλίας με την τοποθέτηση ομπρελών, πληρώνονται κανονικά τα μισθώματα;
2. Στις παραπάνω περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί αν ο αριθμός των ομπρελών υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό; Επιτρέπεται η ενοικίαση αυτών των ομπρελών από τους επιχειρηματίες έναντι αντιτίμου;
3. Σε περιπτώσεις χρήσης της προαναφερθείσας τροπολογίας, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις δομικών παρεμβάσεων επί του αντίστοιχου δημοσίου ακινήτου. Έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες;
4. Έχουν καταγραφεί οι καταλήψεις της παραλίας και έχουν ασκηθεί όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα; Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, επιβολή προστίμου κλπ ; Τα πρόστιμα που τυχόν έχουν επιβληθεί έχουν εισπραχθεί;
5. Για ποιο λόγο τμήματα της παραλίας δεν έχουν δημοπρατηθεί και εν συνεχεία καταλήφθηκαν από τους ξενοδόχους;
6. Έχει ελεγχθεί η τήρηση της υποχρέωσης όλων των ξενοδοχείων για ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία ανά 300 μέτρα;
7. Τηρείται ο όρος που υποχρεώνει η τοποθέτηση ομπρελών να μην υπερβαίνει το 50% της παραλίας;
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνονται καθολικά οι ελεύθερες παραλίες στην περιοχή μας, αλλά και ταυτόχρονα να μειώνονται θέσεις εργασίας ομπρελάδων . Παράλληλα η αποδοχή της κατάληψης παραλίας ως πρακτικής και η επέκταση της δυνατότητας άσκησης του προτιμησιακού δικαιώματος από πλευράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει στερήσει από αρκετούς ομπρελάδες το μοναδικό τους εισόδημα. Αλήθεια οι βουλευτές της συγκυβέρνησης που πρότειναν και ψήφισαν τη συγκεκριμένη τροπολογία εξήγησαν στους ομπρελάδες ότι θα τους στερούσε την εργασία τους;
Δυστυχώς όμως και στις παραλίες όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση των πολιτών, απουσιάζουν παντελώς οι κοινόχρηστες υποδομές που θα έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί από τον Δήμο, όπως τουαλέτες, αποδυτήρια κλπ. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την πρόσβαση σε αυτές Ατόμων με Αναπηρία.
Ως πολίτες αυτού του τόπου ζητάμε το αυτονόητο .
Ζητάμε οι παραλίες της περιοχής μας να είναι ελεύθερες και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και φράχτες .
Περιμένουμε από τους αρμόδιους φορείς να απαντήσουν σε εμάς και στους πολίτες για το αν έχουν πράξει αυτά που τους επιβάλλει ο νόμος.

Pin It on Pinterest