Εφιάλτης στο δρόμο για τη σύνταξη – Αναμονή από ένα έως πέντε χρόνια για τους ασφαλισμένους

Ακόμη και δύο χρόνια χρειάζεται να περιμένουν πλέον οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν τη σύνταξή τους. Η καθυστέρηση στην καταβολή παίρνει μεγάλες διαστάσεις ιδιαίτερα για εκείνους που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, δηλαδή ο ασφαλιστικός βίος τους έχει διανυθεί σε δύο η και περισσότερα Ταμεία.

Σήμερα στο ΙΚΑ εκκρεμεί η έκδοση 57.934 απλών συντάξεων, 10.725 με διαδοχική, 66.917 για επικουρικές και 6.704 για επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση. Προσωρινή σύνταξη λαμβάνουν 35.000 ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται 9.000 για προσωρινή σύνταξη. Στον ΟΑΕΕ εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκ των οποίων οι 10.000 αφορούν προσωρινή σύνταξη, αναφέρουν «Τα Νέα».

Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) καθώς η αναμονή μπορεί να φτάσει τα πέντε χρόνια. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και οι υπάλληλοι των εμπορικών καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) και οι 38.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν το εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Πάντως το ΙΚΑ υπόσχεται ότι στο άμεσο μέλλον οι συντάξεις θα καταβάλλονται εντός τριμήνου. Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδει τις καθυστερήσεις στην έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού και όπως υποστηρίζει θα αντιμετωπιστεί οριστικά μετά την εφαρμογή εντός του 2015 της μηχανογραφικής εφαρμογής «Σύνταξη σε μία ημέρα» μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε πριν από το 2002 για όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Pin It on Pinterest