Συνεδρίαση για την Είσοδο των Οχημάτων στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Σας καλούμε να προσέλθετε την 19η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την Είσοδο των Οχημάτων στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, στο γραφείο του προέδρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 250/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
1.    Λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων μονίμων κατοίκων για είσοδο στην Μεσαιωνική Πόλη.
2.    Λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων πολιτών για είσοδο στην Μεσαιωνική Πόλη κατ’ εξαίρεση.
3.    Λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων πολιτών για επανεξέταση του αιτήματός τους.
4.    Ενστάσεις των:     1. Κλαδά Θεοχάρη
2. Κόκου Ζωοπηγής

Σημ: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.

Ο Πρόεδρος
  
                    Χαράλαμπος Ευθυμιάδης  
    Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Pin It on Pinterest