Το έθιμο της μεταφοράς της Εικόνας της Παναγίας Υψενής – Φωτογραφίες

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου γιορτάζουμε την Παναγία Υψενή. Την Δευτέρα της Διακαινησίμου η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται στα σπίτια του χωριού της Λάρδου για ευλογία και κατόπιν την Τρίτη γύρω στις έξι το απόγευμα, από την κεντρική πλατεία της Λάρδου, νέοι και νέες και μεγαλύτεροι σε ηλικία με ευλάβεια και δύναμη από τη Χάρη της Παναγίας, μεταφέρουν την εικόνα με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Παναγίας Υψενής όπου τελείται πανηγυρικός εσπερινός εις ανάμνησιν της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Υψενής. Τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσαν ο π. Σάββας, ο π. Φώτιος και ο π. Νεκτάριος.

Μετά το τέλος του Εσπερινού μοιράζονται πασχαλινά αυγά και οι προσκυνητές γυρίζουν και πάλι στο χωριό τους. Η εικόνα παραμένει στην Ιερά Μονή.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν σεπτήν σου Εἰκόνα, θαυμαστῶς φανερώσασα, πάλαι τῷ Πατρὶ Μελετίῳ, τῷ Ὁσίῳ δομήτορι, ἐκβλύζεις νῦν ἐκ ταύτης Ὑψενή, τῶν θείων δωρεῶν σου τὴν πηγήν, καταρδεύουσα τὴν ποίμνην σου μυστικῶς, ἐκ πόθου σοι ἐκβοῶσαν· Δόξα τοῖς θαυμασίοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ προμηθείᾳ σου, δόξα τῇ θαυμαστῇ σου πρὸς ἡμᾶς, Μῆτερ χρηστότητι.

Pin It on Pinterest