Εξειδικευμένα σεμινάρια αγγλικής γλώσσας από τα Εκπαιδευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθούν, στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», εξειδικευμένα σεμινάρια για την αγγλική γλώσσα τόσο στους μαθητές και τις μαθήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις (Μάιος – Ιούνιος 2015), του Cambridge ESOL, όσο και στους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από την κ. Όλγα Λεονταρή (Olga Leondaris), σύμβουλο, επιμορφώτρια και αντιπρόσωπο του Cambridge ESOL στην Αθήνα.

Η κ. Όλγα Λεονταρή (Olga Leondaris) θα πραγματοποιήσει διαλέξεις και θα συζητήσει με τους μαθητές και τις μαθήτριες που προετοιμάζονται για τις πιστοποιήσεις Cambridge First Certificate, Advanced και Proficiency Examinations. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο «Αρχιμήδης» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η ξενόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το Λύκειο, μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου προγράμματος. Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών και Γαλλικών) σε επίπεδα, αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το βασικό εμπλουτισμένο τους πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Για την Αγγλική Γλώσσα οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις που προσφέρονται από το Cambridge ESOL (τμήμα του University of Cambridge), το EDI και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για την Γαλλική Γλώσσα, οι μαθητές συμμετέχουν  στις εξετάσεις που οργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Για τη Γερμανική Γλώσσα οι μαθητές παίρνουν μέρος στις εξετάσεις που προσφέρονται από το GoetheInstitut των Αθηνών και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλά.