Σε ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου με τίτλο «Διαχείριση παράκτιων κινδύνων και καταστροφών στη ΒΔ Ρόδο»

 

Σε ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου με τίτλο «Διαχείριση παράκτιων κινδύνων και καταστροφών στη ΒΔ Ρόδο» ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ολοκληρωμένου Έργου «LIFE-IP AdaptInGR – Ενισχύοντας την εφαρμογή της πολιτικής προσαρμογής στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα με την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου. Στο πρόγραμμα LIFE-ΙP AdaptInGR προϋπολογισμού 14,2 εκ. € και διάρκειας 8 ετών συμμετέχουν 18 στρατηγικοί εταίροι, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΕΜΠ, το Πράσινο Ταμείο, 3 Περιφέρειες, 4 Δήμοι (ένας εκ των οποίων ο Δήμος Ρόδου), η Ακαδημία Αθηνών κ.α

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως Εταίρος-14 (GR) με δράσεις όσον αφορά την Διαχείριση παράκτιων κινδύνων και καταστροφών στη Βορειοδυτική Ρόδο με στρατηγικά σχέδια και έργα ήπιων παρεμβάσεων πιλοτικού χαρακτήρα καθώς και αγορά απαραίτητου εξοπλισμού με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 284,769.80 €. Επίσης θα εκπονηθεί σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για τον Δήμο της Ρόδου.

Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα περιβάλλοντος Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης, ο οποίος αποτελεί και μέλος της Ομάδας Πιλοτικών Δράσεων του προγράμματος, παρουσίασε το πιλοτικό έργο που θα ξεκινήσει να υλοποιείται άμεσα στην Ρόδο. Σύμφωνα με το έργο αρχικά θα εκπονηθεί ένα σχέδιο, το οποίο θα εξετάζει διεξοδικώς την υφιστάμενη κατάσταση και στην συνέχεια θα προτείνει τα απαραίτητα μέτρα και έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και της προστασίας των υποδομών στην μεγαλύτερη έκταση της ΒΔ Ρόδου έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει :

  • Να ανακόψει τη διάβρωση της παραλίας και να σταθεροποιήσει των ακτογραμμή κατά μέσο όρο στη θέση που βρίσκεται σήμερα.
  • Να διατηρήσει τις μοναδικές και ποικίλες ακτογραμμές και οικοσυστήματα που προσφέρουν ανεκτίμητα ενδιαιτήματα για τα φυτά και τα ζώα.
  • Να προστατέψει τις ακτές από έντονα καιρικά φαινόμενα, που προβλέπονται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.
  • Να προωθήσει την καλύτερη οργάνωση, σχεδιασμό και διαχείριση του παράκτιου μετώπου, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αειφόρο χρήση της παράκτιας ζώνης.
  • Να προωθήσει την ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, μαθητών και πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας.

 

Την ικανοποίηση του για την έναρξη του προγράμματος εξέφρασε ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος τονίζοντας πως «Μετά από 2 χρόνια αποδοτικής και αγαστής συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας άλλη μια πρόταση χρηματοδότησης που καταθέσαμε ως Δήμος ξεκινάει να υλοποιείται μέσω του προγράμματος LIFE-IP. Το Life-IP AdaptinGR εντάσσεται σε ένα κρίσιμο τομέα, τον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, για τον οποίο αναζητούνται αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις άμβλυνσης των επιπτώσεών της. Κάθε δράση του έργου αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην διαμόρφωση ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου για αειφόρο ανάπτυξη των ακτών της Ρόδου. Για την Ρόδο και συγκεκριμένα για τις Βορειοδυτικές ακτές οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτιστική κι αισθητική αξία η ορθολογικά σχεδιασμένη διαδικασία προσαρμογής στις νέες, ραγδαία μεταβαλλόμενες, κλιματικές συνθήκες αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».