Σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αφήνει την τελευταία του πνοή

Ποιος ήταν ο ηγέτης της ελληνικής επανάστασης

Πέρασαν 171 χρόνια ἀπό τότε πού ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ ἔγειρε τήν δαφνοστεφῆ κεφαλή του καί ἄφησε τήν φυχή του νά φτερουγίση στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο τόσο ἀγάπησε.

Στόν Κολοκοτρώνη χρωστᾶμε τή λευτεριά μας. Εἶναι προσωπικότητα πού σημάδεψε ὄχι μόνο τήν Ἑλληνική, ἀλλά καί τήν παγκόσμια ἱστορία.

Ἡ Ἀρκαδία πού τόν γέννησε καί τόν ἀνάστησε, πού ἔζησε τά σκιρτήματα τῆς νηότης του καί τούς καημούς του  γιά τήν Πατρίδα, πού ἄκουσε τόν πόνο του καί τούς κτύπους τῆς καρδιᾶς του γιά τή δόξα καί τήν τιμή τοῦ Γένους, νιώθει δίκαια ὑπερηφάνεια καί καυχᾶται γιά τόν σταυραητό της. Ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν ἥρωες, ἀλλά ὅλες θά ζήλευαν τήν λεβεντιά καί τή δόξα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μωρηᾶ.

Ἀγέρωχος προχωροῦσε ἔχοντας στήν ψυχή του τή βαθειά πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα.

« Πρῶτα εἴπαμε γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί μετά γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Γονάτισε πολλές φορές μέ δάκρυα μπροστά στήν Παναγιά. Ὃπως στό Χρυσοβίτσι καί στήν Ἐπάνω Χρέπα. Στό Χρυσοβίτσι κλαίει καί παρακαλεῖ. « Βοήθα με Παναγία μου, εἶμαι μόνος». Στήν Ἐπάνω Χρέπα, λειτουργιέται μέ τούς συμπολεμιστές του καί κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί βάζουν τήν Παναγιά μας μάρτυρα, ὅτι θά πάρουν τήν Τριπολιτσά  καί θά λευτερώσουν τό Γένος.

Σήμερα πού οἱ Ἕλληνες περνᾶμε δύσκολες ἡμέρες, γιατί ξεχάσαμε τίς ἀξίες, ἀπεμπολήσαμε τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό, λησμονήσαμε τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα, χάσαμε τόν δρόμο γιά τήν ἀληθινή λευτεριά καί δέν γνωρίζομε τούς δρόμους τῆς ἀνδρείας καί τῶν ἡρωικῶν ἀγώνων, σήμερα ἡ μορφή τοῦ Κολοκοτρώνη, μέ τό ξεγύμνωτο σπαθί καί τό ἀητίσιο βλέμμα, μᾶς ὁδηγεῖ καί μᾶς ἐμνέει, ἀλλά καί μᾶς ἐλέγχει.

Ἀπό τή μέση τήν Τριπολιτσά, ὅπου ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Ἑλλήνων λαμπρό μνημεῖο τοῦ ἔστησε ,φωνάζει γιά νά συνάξῃ τά πλήθη στόν ἀγῶνα γιά νά σωθῇ ἡ πατρίδα καί τά παιδιά της.

171 χρόνια μετά, ἐλᾶτε νά γονατίσωμε ἐκεῖ ὅπου φυλάσσονται τά λείψανά του, στόν ἀνδριάντα του, στήν μεγάλη του Ἄρεως Πλατεία, τῆς θρυλικῆς καί λεβεντογέννας Τριπολιτσᾶς καί νά τοῦ ὑποσχεθοῦμε ὅτι πιστοί στά παραγγελματά του, θά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν πίστη καί τήν Πατρίδα.

Pin It on Pinterest