Ημερήσια Διάταξη της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Σας ενημερώνουμε ότι η Ημερήσια Διάταξη της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 12.00, περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Α) Τρία (3) θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και

Β) Δύο (2) θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Α) ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Θέμα 1ο

Ενημέρωση σχετικά:

Α) Με την μεταφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το κέντρο της πόλης,

Β) Με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την ανάπλαση και αξιοποίηση εμβληματικών και ιστορικών κτιρίων και ακινήτων που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου, (Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου, Ροδιακή έπαυλη, Συγκρότημα της Νέας Αγοράς, Βίλλα ΑΚΑΒΗ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ, Παλιό ΠΙΚΠΑ και στρατόπεδο, Παλιό γηροκομείο στην Ορφανίδου, Γήπεδο του ΔΩΡΙΕΑ στη συμβολή την οδών Δημοκρατίας και Κομνηνών, Παλιό ορφανοτροφείο Θηλέων στη οδό Καποδίστρια),

Γ) Με το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του οδικού δικτύου από τα σφαγεία μέχρι το Νεκροταφείο.

(Κατατέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Μανδρακό)

Θέμα 2ο

Ενημέρωση για τον προγραμματισμό μικρών έργων που μπορούν να γίνουν άμεσα καθώς και των μεγαλύτερων έργων σε βάθος πενταετίας. 

(Κατατέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Σαρικά)

Θέμα 3ο

Πρόταση για ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δήμο Ρόδου για την κατάργηση ή τροποποίηση των διατάξεων έκπτωσης αιρετών εξαιτίας οφειλών προς Δήμους και επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

(Κατατέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φλεβάρη)

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Θέμα 1ο:

Διαρρύθμιση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Μαριτσών και της καθόδου για την προστασία των πεζών με διαχωρισμό της διέλευσης οχημάτων και διέλευσης πεζών με τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και οριοθέτηση χώρων στάθμευσης.

(Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μαριτσών κ. Γεώργιο Παπαδημήτρη).

Θέμα 2ο

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση της κοινότητας Παραδεισίου από την λειτουργία του αεροδρομίου.

(Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παραδεισίου κ. Κυριάκο Μαλιωτάκη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρουσία του Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου στην συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητας του, στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον Δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης

Pin It on Pinterest