Σ.Διακοσταματίου: Να φέρει το όνομα του Ν.Σαντορινιού οδός της πόλης αλλά και αίθουσα στη Ροδιακή Έπαυλη

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ κο ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ κο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ ΦΩΤΗ

3.ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ κ. κ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-κ ΠΟΤΣΟ ΚΑΛΕΤΤΟ
4.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ κ. κ ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ -ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ-

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΣΑΒΒΑ- ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ- ΣΤΑΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

  1. κ. κ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
    6.ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ: <<ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ>>

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε:
Με την παρούσα αίτησή μας οι υπογεγραμμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ζητάμε την εισαγωγή, συζήτηση και ψήφιση
από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας, σε επόμενη τακτική συνεδρίαση, του θέματος –αναγκαιότητα-που αφορά την
απονομή τιμής από το Δήμο Ρόδου στον εκλιπόντα Νεκτάριο Σαντορινιό για τη μεγάλη προσφορά του στο δήμο μας, αλλά
και στην Ελλάδα γενικότερα, με την ονομασία αίθουσας, όταν ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου της
ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ, σε αίθουσα <<ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ>>,αλλά και τη μετονομασία δημοτικής οδού, σε
οδό <<ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ>>.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νεκτάριος Σαντορινιός (Ρόδος, 17 Μαΐου 1972 – Ρόδος, 13 Φεβρουαρίου 2023).
Γεννήθηκε στη Ρόδο και είχε καταγωγή από τη Σύμη. Ήταν απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είχε ασχοληθεί επαγγελματικά στον τομέα των περιβαλλοντικών μελετών.
Από το 2000 εργαζόταν στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Ρόδου, με κύρια καθήκοντα τις μελέτες έργων /
δράσεων και τις προτάσεις ένταξης δράσεων σε ευρωπαϊκά (Β’ ΚΠΣ, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Interreg, URBAN κ.α.) και εθνικά
(Θησέας, ΕΠΤΑ, Πράσινο Ταμείο κ.λπ.) συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος και γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών Δωδεκανήσου και ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ.
Το 2000 έγινε μέλος του Συνασπισμού, το 2008 εξελέγη μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου και από
το 2010 έως το 2013 ήταν γραμματέας της ΝΕ.
Από το 2012 ως το 2014 ήταν περιφερειακός σύμβουλος Νότιου Αιγαίου με την παράταξη «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό».
Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2013 και επανεξελέγη στο Συνέδριο του 2016.
Εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015.
Στις 5 Νοεμβρίου του 2016 ανέλαβε υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κυβέρνηση Τσίπρα.
Στις 29 Αυγούστου 2018 ορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση που διατήρησε έως
τις 9 Ιουλίου 2019.
Στις εκλογές του 2019 επανεξελέγη βουλευτής.
Απεβίωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 50 ετών από καρκίνο.


ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, συνέβαλε τα μέγιστα και αποφασιστικά ώστε με το άρθρο 24 του νόμου
4474/2017Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ

Α’ 80/7-6-2017) να παραχωρηθεί στο δήμο Ρόδου, <<χωρίς αντάλλαγμα, η κυριότητα των δημόσιων ακινήτων, που
αποτελούν ως συγκρότημα τη «Ροδιακή Έπαυλη», με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, τα οποία ανήκουν στο
Ελληνικό Δημόσιο εκ διαδοχής του Ιταλικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης ν.δ. 423/1947, με
Αριθμούς Βιβλίου Καταγραφής (ΑBK) και με αντίστοιχες Κτηματολογικές Μερίδες (ΚΜ) οικοδομών Ρόδου: ABK 9 (ΚΜ
477), ABK 44 (ΚΜ 537), ABK 125 (ΚΜ 538), ABK 177 (ΚΜ 473), ABK 180 (ΚΜ 476), ABK 201 (ΚΜ 532), ABK 203
(ΚΜ 530), ABK 263 (ΚΜ 534Α), ABK 265 (ΚΜ 475Α) και ABK 269 (KM 535A), της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων περίπου, εντός των ΟΤ 74 και 73α του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως Ρόδου, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο, στο Παράρτημα IX του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα,
για εξυπηρέτηση πολιτιστικών και κοινωφελών σκοπών του δήμου>>.
2.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός συνέβαλε τα μέγιστα και αποφασιστικά ώστε να εγκριθεί για το δήμο μας, η κατασκευή
13 σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων δύο κλειστών Γυμναστηρίων), μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) το έτος 2018. Το έργο περιλαμβάνει την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών υποδομών σε οκτώ περιοχές του
νησιού και τη συντήρησή τους για διάστημα 25 ετών.
3.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός συνέβαλε τα μέγιστα και αποφασιστικά ώστε να εγκριθεί για το δήμο μας, η κατασκευή
του έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ”, με συνολικό κόστος 44 εκατ ευρώ. μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) το έτος 2018. Το έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Ρόδου και
αποτελείται από επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Βόρειας Ρόδου, Μονάδα Επεξεργασίας
Σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και ιλύος, Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών,
εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου, μονάδα επεξεργασίας /
κομποστοποίησης της ιλύος καθώς και δύο σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
4.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός συνέβαλε τα μέγιστα και αποφασιστικά, πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό και την
εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας, ν.4551/2018 καταργήθηκε
αντικαταστάθηκε με το ν.4832/2021.
5.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός συνέβαλε τα μέγιστα και αποφασιστικά, από όλες τις θέσεις ευθύνης που κατείχε, στο
σχεδιασμό και στην προώθηση έργων και πολιτικών για την ανάπτυξη του δήμου μας με συνακόλουθη την ωφέλεια και τη
βελτίωση της ζωής των δημοτών και κατοίκων του.

Ο ΑΙΤΩΝ

Σάββας Μ. Διακοσταματίου

ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Αγαπητός Πάλλας

Δημήτριος Καρατζιάς

Μιχαήλ Παλαιολόγου

Σάββας Καλαθενός

Εμμανουήλ Καζούλης

Ιωάννης Αφεντούλης

Μιχαήλ Χριστοδούλου

Ιωάννης Κορωναίος

Δημήτριος Ζανετούλης

Pin It on Pinterest

Share This