Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» μέλος του Διεθνούς Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αποτελεί το Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH. Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στην ενίσχυση της πολυγλωσσίας.

Το Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH έχει εντάξει τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ως μέλος του. Σε αυτό το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, συμμετέχουν: το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe, ο εκπαιδευτικός φορέας ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), η Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD) της Συνόδου Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΚΜΚ) και η Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Στο πλαίσιο της ένταξης των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων “PASCH”, επισκέφθηκε το σχολείο η κυρία Cornelia Last Wyka, Ειδική Σύμβουλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Σχολείων στην αλλοδαπή που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κυρία Cornelia Last Wyka, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της συμμετείχε ως επίτιμη προσκεκλημένη στην εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών ξένων γλωσσών και απένειμε τιμητική πλακέτα “PASCH” στον κ. Διονύση Σπανόπουλο, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων πιστοποιώντας έτσι την ανακήρυξη του σχολείου ως πρώτο επίσημο “Partnerschule” («αδελφό σχολείου») στη Ρόδο.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ως συνεργαζόμενο σχολείο αυτού του δικτύου:

Εντάσσονται πλέον σε ένα διεθνές δίκτυο σχεδόν 2000 σχολείων, τα οποία τα συνδέει το ενδιαφέρον για τη Γερμανική Γλώσσα και τον Γερμανικό Πολιτισμό.
Έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα του προγράμματος εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας, υλοποιώντας επιμορφωτικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες και ανταλλαγές μαθητών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε μαθητές και καθηγητές από τη Γερμανική Κεντρική Υπηρεσία του δικτύου.
Παρέχουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Γερμανικού Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe I,DSD Stufe II). Επισημαίνεται ότι το δίπλωμα DSD Stufe II αποτελεί το αποδεικτικό γερμανομάθειας το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια του γερμανόφωνου χώρου για την εγγραφή σε αυτά.
Έχουν ενημέρωση και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις πανεπιστημιακές σπουδές και στην επαγγελματική ζωή διαφόρων χωρών όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία.

Θεωρούμε ότι η ένταξη των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH αποτελεί μια νέα προοπτική που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών στη Γερμανική Γλώσσα.

IMG_7408 IMG_7318

 

Pin It on Pinterest

Share This