Οι Ρόδιοι Εθνικοί-Τελχινίς εορτάζουν τα «Θεογάμια» στον Οίκο των Ροδίων Εθνικών

Στο πλαίσιο του εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Ρόδιοι Εθνικοί-Τελχινίς εορτάζουν τα «Θεογάμια», την Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 28 Ιανουαρίου, ώρα 4 μ.μ., στον Οίκο των Ροδίων Εθνικών, περιοχή Κοσκινού και προσκαλούν όσους αισθάνονται Έλληνες να συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hellaself@gmail.com και στον αριθμό τηλεφώνου 6932502522.

Pin It on Pinterest

Share This