“Επανέρχεται ο θεσμός του επάρχου στα πρώην επαρχεία νησιωτικών περιοχών”

Με το άρθρο 76 του Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή επανέρχεται ο θεσμός του Επάρχου στα πρώην νησιωτικά επαρχεία που είχε καταργηθεί με τον Ν.3852/2010.

Βέβαια η πρόταση μας ήταν η πλήρης επαναφορά του θεσμού των Επαρχείων ή διαφορετικά ο ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στα πρώην Επαρχεία αφού σύμφωνα με τον Κλεισθένη οι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να συγκαλούν συμβούλιο με τους περιφερειακούς συμβούλους της περιφερειακής ενότητας.

Έστω και έτσι όμως, είναι σημαντικό βήμα στα πλαίσια νησιωτικής πολιτικής η επαναφορά του θεσμού του Επάρχου για τα νησιά μας και μάλιστα αυτό δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε Περιφερειάρχη να ενισχύσει την λειτουργία των Επαρχείων ως αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες απαραίτητες στην εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών μας με διοικητικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες.

 

Pin It on Pinterest

Share This