Πρόσληψη 12 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Ρόδου


Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια