Νέες προσλήψεις σε 18 δήμους της χώρας

Πράσινο φως από το υπουργείο Εσωτερικών για προσλήψεις σε 18 δήμους της χώρας…

Εκατόν ογδόντα μια προσλήψεις θα κάνουν 18 δήμοι της χώρας για οκτάμηνη διάρκεια σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, μετά από έγκριση που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και την επίσης έγκριση του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη εκατόν ογδόντα μίας (181) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά την έγκριση των προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Οι θέσεις

Pin It on Pinterest