Προσλήψεις προσωπικού από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.

-Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ) ενδιαφέρεται να προσλάβει στα πλαίσια υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ρόδου για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών το κάτωθι προσωπικό :
1.    Οδηγούς οχημάτων είκοσι τέσσερα (24) άτομα με δίπλωμα οδηγού Γ΄ κατηγορίας και με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογες δράσεις.
2.    Προσωπικό για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος είκοσι τέσσερα (24) άτομα με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογες δράσεις.
3.    Πυροφύλακες για στελέχωση πέντε πυροφυλακίων δέκα (10) άτομα με δεκαετή ανάλογη εμπειρία.
4.    Προσωπικό για το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας και διοικητικές υπηρεσίας δυο (3) άτομα με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία.
5.    Έναν (1) Δασοπόνο με πτυχίο ΤΕΙ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος.
6.    Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό με πτυχίο ΑΕΙ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα επίβλεψης και διοίκησης δημοσίων έργων.
7.    Μηχανικός αυτοκινήτων.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από τις 22 μέχρι τις 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ελεούσα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Για πληροφορίες στο τηλ.  22460 98501.     


                                                                         
                                                                        Ρόδος  22/07/2014


                                                                  Για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ


                                                                 Μιχάλης Παλαιολόγου

                                                                Πρόεδρος Δ.Σ.

Pin It on Pinterest