Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Δωδεκανήσου

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων, [δεκατριών (13) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση , τριάντα (30) Δ.Ε. Διανομέων πλήρους απασχόλησης , έξι (6) Δ.Ε. Διανομέων 6ωρη ημερήσια απασχόληση, δύο (2) Δ.Ε Οδηγών πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου.

ELTA-1

ELTA-2

ELTA-3

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ