Έρχονται προσλήψεις στο Μουσείο και στους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου

1122 προσλήψεις θα γίνουν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 2014 με διάρκεια συμβάσεων 7 μήνες για φύλακες νυχτοφύλακες , καθαριστές , ηλεκτροτεχνίτες , μηχανολόγων , ψυκτικών και άλλων διάφορων ειδικοτήτων με την πλειονότητα των προσλήψεων να αφορούν τους ημερήσιους φύλακες.

 

Εγκρίθηκαν οι 1122 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα οι προσλήψεις θα αφορούν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με διευρυμένο ωράριο λόγω της επικείμενης αυξημένης επισκεψιμότητας επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr πριν από λίγες ημέρες.

 

Συγκεκριμένα το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σήμερα τις 1122 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που θα προκηρύξουν οι εφορίες αρχαιοτήτων (ΕΒΑ και ΕΠΚΑ) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, προκειμένου να λειτουργήσουν οι τριάντα τρείς (30+3) αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και σπουδαιότητα.

 

Όλες οι προσλήψεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για το 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση ΣΟΧ του ΑΣΕΠ όταν θα προκηρυχθούν οι προσλήψεις από τις ΕΒΑ και τις ΕΠΚΑ

Pin It on Pinterest