Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2021-2022, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This