Ανταποδοτικούς πόρους για τα μνημεία της Ρόδου ζητά ο Μάνος Κόνσολας

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και αξιοποίηση και συντήρηση των 241 ακινήτων που έχει στην κατοχή του το ΥΠ.ΠΟ.»

Κύριε Υπουργέ,
Από την απάντησή σας με αρ.πρ.186/31.10.2014 στην ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή, με αρ. πρ. 3398/7.10.2014, προκύπτει μια απόλυτα ετεροβαρής σχέση σε ό,τι αφορά στα χρήματα που εισπράττονται από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου σε σύγκριση με τα χρήματα που πρέπει να διατίθενται, ανταποδοτικά, για έργα συντήρησης και ανάδειξης αυτών των χώρων.
Τα στοιχεία, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, αποδεικνύουν ότι εισπράττονται εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν επιστρέφει από αυτά ένα εύλογο μέρος τους με τη μορφή χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνονται σε μια προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Εγείρονται, ταυτόχρονα, και ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση, συντήρηση και ανάδειξη των 241 ακινήτων της Μεσαιωνικής Πόλης, που έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Πολιτισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
1. Αν προτίθεται: α) Να χρηματοδοτήσει μια προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου β) Να αξιοποιήσει τα 241 ακίνητα που διαθέτει το ΥΠ.ΠΟ. στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, από τα οποία εισπράττονται μόλις 363.371 ευρώ. Πόσες μισθώσεις υπάρχουν, με ποιους όρους και αν τηρούνται αλλά και αν υπάρχει σχεδιασμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση τους. γ) Να θεσπίσει, δεσμευτικά, συγκεκριμένο ποσό επί των εσόδων για τη συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Ρόδου.

Pin It on Pinterest