Δημιουργήθηκε και εκπαιδεύτηκε Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους – ΠΡΟΤΕΚΤΑ» που διοργάνωσε το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Ρόδου μαζί με το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Μέσα από 102 ώρες παρακολούθησης πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από αξιόλογους εκπαιδευτές και να αποκτήσουν γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να είναι ικανοί να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία. Οι ενότητες των μαθημάτων αφορούσαν μέτρα αντιμετώπισης σεισμών και πυρκαγιών (αστικές – δασικές), πλημμύρων, ναυτικών ατυχημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης καταυλισμών, παροχής πρώτων βοηθών, διασώσεις και γνωσιακές παράμετρες (λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση πληροφορίας, λειτουργία σε ομάδες, διαχείριση πανικού).

Οι 35 εκπαιδευθέντες εθελοντές, που αποτελούν την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, είναι ηλικίας από 30 έως 44 ετών σε ποσοστό 48,6% και από 45 έως 64 ετών σε ποσοστό 31,4%. Το 57,1% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ το 40% έχουν απολυτήριο Λυκείου. Το 82,8% εξ αυτών εργάζονται, ενώ το ποσοστό των ανέργων και των συνταξιούχων ανέρχεται σε 8,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 12 γυναίκες συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο.

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο και προκειμένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νεοσύστατης Ομάδας Εθελοντών, 15 εκπαιδευθέντες συμμετείχαν σε άσκηση αντιμετώπισης  δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ 2014». Η άσκηση έλαβε χώρα στην περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων και στέφθηκε με επιτυχία καθώς η Ομάδα εντάχθηκε πλήρως στην επιχείρηση.

Οι εκπαιδευθέντες εθελοντές θα συμπεριληφθούν στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και θα συστήσουν την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, που θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Κατά τους χειμερινούς μήνες σχεδιάζεται να δρομολογηθεί δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης, προκειμένου να στελεχωθεί η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με ακόμη περισσότερους εθελοντές.

Pin It on Pinterest