Στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου τα πιο παχύσαρκα παιδιά

Στις περιφέρειες της Ελλάδας με τους υψηλότερους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας…
συγκαταλέγεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό 39%, στοιχείο που αποδεικνύει ότι τουλάχιστον τρία στα δέκα παιδιά είναι σήμερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μία αύξηση στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, με την Ελλάδα να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ για το έτος 2013-2014 επιβεβαιώνουν τις ανησυχητικές επιδόσεις της Ελλάδας σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των παιδιών και εφήβων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων προαγωγής υγείας στα σχολεία της χώρας.

Στο πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, συμμετείχαν περίπου 500. 000 μαθητές από 4. 792 σχολεία της χώρας.

Αποχή από το πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας

Στις πρώτες θέσεις μετά το Νότιο Αιγαίο βρίσκονται οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (37%) και της Κρήτης (36%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών καταγράφηκαν στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου (30%, 32% και 33% αντιστοίχως).

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών της χώρας (63,6%) φάνηκε να απέχει σε μεγάλο βαθμό από το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας, χωρίς να αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, αλλά και μεταξύ των μαθητών στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από το Δημοτικό στο Λύκειο, ο βαθμός προσκόλλησης των μαθητών στη Μεσογειακή δίαιτα φάνηκε να μειώνεται, τόσο στα αγόρια (μείωση κατά 18,3%) όσο και στα κορίτσια (μείωση κατά 23,6%).

Υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής

Σημειώνεται ότι στόχος του ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) είναι η διασφάλιση της υγείας των παιδιών μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα με συγκεκριμένες ενέργειες παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και του συνόλου της κοινωνίας, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση σε θέματα διατροφής, ανάπτυξης και σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τρεις άξονες: την αξιολόγηση παραμέτρων υγείας σε παιδιά και έφηβους, την ενημέρωση/εκπαίδευση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων, καθώς και την παρέμβαση στο σχολείο, την οικογένεια, και το σύνολο της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και – κάθε έτος – καταγράφει και αξιολογεί τον ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, το ΕΥΖΗΝ μέσα από παράλληλες ενέργειες, παρέχει διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τέλος, με συγκεκριμένες δράσεις, το Πρόγραμμα παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας.

Στοιχεία αξιολόγησης μαθητών στις Κυκλάδες

Φέτος υλοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά από 29 Ιανουαρίου έως 13 Ιουνίου 2014. Συμμετείχαν το 17,8% του συνόλου των Νηπιαγωγείων της χώρας (έναντι 18,9% για το σχολικό έτος 2012-13), το 63,8% του συνόλου των Δημοτικών της χώρας (έναντι 58,7% για το σχολικό έτος 2012-13), το 47,4% του συνόλου των Γυμνασίων της χώρας (έναντι 37,0% για το σχολικό έτος 2012-13), και το 21,8% του συνόλου των Λυκείων της χώρας.

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών που αξιολογήθηκαν ανά νομό ήταν η Σωματική Διάπλαση (ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης), η Φυσική Κατάσταση (παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ, άλμα σε μήκος χωρίς φορά, αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα, παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μέτρα, δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα), το Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας, οι Καθιστικές Δραστηριότητες και οι Διατροφικές Συνήθειες.

Στο Νομό των Κυκλάδων, σύμφωνα με την Κατηγορία Σωματικής Διάπλασης οι μαθητές με κανονικό βάρος υπερβαίνουν το 60%, οι υπέρβαροι το 20% και οι παχύσαρκοι αγγίζουν το 10%.

koinignomi.gr

Pin It on Pinterest

Share This