Επίκαιρη ερώτηση απο τον Γιάννη Πανούση σχετικά με την ανάγκη παύσης πιέσεων και απόδοσης των οφειλομένων στα Κέντρα Πρόληψης

Επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς,Γιάννης Πανούσης σχετικά με την ανάγκη παύσης πιέσεων και απόδοσης των οφειλομένων στα Κέντρα Πρόληψης,ένα από τα οποία,η “ΔΙΟΔΟΣ’ λειτουργεί στο νησί μας.
Σε συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα αιτήματα για υλοποίηση παρεμβάσεων από την κοινότητα. Ωστόσο, η υποχρηματοδότηση και οι θεσμικές «τρικλοποδιές», που οφείλονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, οδηγούν σε υποβάθμιση και συρρίκνωση των δομών.
Η ομαλή λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, είναι επιτακτική ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

ΘΕΜΑ: ΟΚΑΝΑ και Κέντρα Πρόληψης

Πρόσφατα η Υφυπουργός Υγείας, κ. Παπακώστα, απαντώντας σε Ερώτηση συναδέλφου δήλωσε ότι θα κατατεθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για τα μισθολογικά ζητήματα των Εργαζομένων στα Κ.Π., ωστόσο δήλωσε ότι τα Κέντρα Πρόληψης δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας μέσω ΟΚΑΝΑ, επειδή δεν έχουν υπογράψει τις διμερείς τους συμβάσεις με τον ΟΚΑΝΑ. Η αλήθεια είναι ότι οι συμβάσεις δεν υπογράφονται διότι το σημερινό ΔΣ του του ΟΚΑΝΑ συνδέει την εφαρμογή του Ν. 4024/2011, την οποία υποτίθεται πως ορθώς επιχειρεί να επιβάλλει στα Κέντρα Πρόληψης από 1-1-2013. Μολονότι υπάρχει «θεσμικό κενό», διότι τόσο η νομική πραγματικότητα τους όσο και ο τρόπος της μερικής και ασυνεχούς χρηματοδότησής τους από την Πολιτεία δημιουργούν sui generis κενό. Αυτή ήταν η θέση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ μέχρι τον Αύγουστο του 2013. Απόδειξη όλων αυτών είναι ότι μέχρι τότε (μέσα στο 2013) συνομολογούσε και υπέγραφε διμερείς συμβάσεις με τα Κ.Π. με μισθολόγιο διαφορετικό από το προβλεπόμενο στον 4024/2011, ο όποιος ήταν ήδη σε ισχύ. Μάλιστα πρότεινε στην Πολιτεία να προβεί σε νομοθετική προσαρμογή, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 4024/2011 και στα Κέντρα Πρόληψης. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί, χωρίς βέβαια να ζητηθούν από τους εργαζόμενους «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά». Το θεσμικό κενό υπάρχει ακόμα και σήμερα και αυτό εμποδίζει την υπογραφή των συμβάσεων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι από τον Απρίλιο του 2014, οπότε με νομοθετική ρύθμιση, ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή της Προγραμματικής σύμβασης 2014-2021 και εισήχθη η νομοθετική πρόνοια για μόνιμη, διαρκή και σταθερή δημόσια χρηματοδότηση των Κ.Π., δεν έχουν ρυθμιστεί τα απορρέοντα από «θεσμικό κενό» μέχρι τότε προβλήματα. Δεν θα ήταν χρήσιμο να προηγηθεί η νομοθετική ρύθμιση και επί του εδάφους αυτής να συνομολογηθούν οι προγραμματικές συμβάσεις; Ταυτόχρονα όπως είναι γνωστό ο ΟΚΑΝΑ οφείλει στα Κέντρα Πρόληψης περισσότερα από 5.000.000€ για την Προγραμματική Περίοδο 2009-2013. Πρόκειται για χρήματα που το Υπουργείο Υγείας κατέβαλε αποκλειστικά για τις ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης, αλλά ο ΟΚΑΝΑ παράτυπα δεν τα απέδωσε στους παραλήπτες. Φέτος δίνεται στον ΟΚΑΝΑ επιπλέον επιχορήγηση 8.900.000€ «προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού–υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων». Μέρος των χρημάτων αυτών οφείλονται και στα Κέντρα Πρόληψης, που δεν είναι δομές του ΟΚΑΝΑ, είναι λοιπόν και οι εργαζόμενοι στα Κ.Π ξεκάθαρα «τρίτοι» και ο ΟΚΑΝΑ τούς οφείλει.

Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Θα αποσταλούν εγγράφως οδηγίες άμεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διμερών συμβάσεων με τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθμιστεί νομοθετικά το μισθολογικό ζήτημα, το οποίο περιέχεται στους όρους των διμερών συμβάσεων;
2. Θα αποδοθεί στα Κέντρα Πρόληψης μέρος των χρημάτων που τους οφείλονται ως ποσοστό από τα 8.900.000€ ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Πανούσης

Pin It on Pinterest