Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το οικοδομικό βοήθημα

Η Διοίκηση ενημερώνει τους συναδέλφους οικοδόμους ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για το οικοδομικό βοήθημα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι οικοδόμοι να προσέρχονται στο γραφείο του Σωματείου, Στεφάνου Καζούλη 30, κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη απόγευμα από τις 4.00 μμ έως τις 6.00 μμ, για να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους.

Προϋποθέσεις:
1. να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενος έτος (2013) από 95 έως 210 ημέρες εργασίας. Στις μέρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούνται το βοήθημα οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
2. να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι :

– Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα συμπληρώνεται στο σωματείο με τη βοήθεια των στελεχών του για εξυπηρέτηση των συναδέλφων δικαιούχων.
Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας παραμονής για όσους είναι αλλοδαποί (εάν έχει λήξει η άδεια παραμονής να προσκομιστεί βεβαίωση ανανέωσης άδειας παραμονής).
– Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και το IBAN του ατομικού τους λογαριασμού (αυτό αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος). Στο βιβλιάριο της τράπεζας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του ως πρώτου δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν έχει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.
– Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜ ΙΚΑ και ο ΑΜΚΑ
– Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2013
Σημείωσεις :
– οι φωτοτυπίες θα βγαίνουν στο γραφείο του Σωματείου για καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

– για τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

– για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι οικοδόμοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Ε.Κ.Ρ. 22410-24730 (εσ. 1)

Pin It on Pinterest