Έργα ανάπλασης στο νησί της Νισύρου

Ο Μάρτης αποτέλεσε το μήνα της παράδοσης έργων που είχαν αρχίσει και της εκκίνησης νέων έργων για την πρόοδο της Νισύρου. Το συνεργείο του Δήμου συνεχίζει το έργο της αναστήλωσης της Νισύρου με αμείωτους ρυθμούς.

Μανδράκι

1. Ανακαίνιση Δημόσιων Αποχωρητηρίων

Έγινε πλήρης ανακαίνιση των δημόσιων αποχωρητηρίων της Ηλικιωμένης και καθαρίστηκε ο γύρω χώρος.

2. Πλακόστρωση μονοπατιού από Ηλικιωμένη προς πλατεία Αριστείδη Φωτιάδη

3. Πλακόστρωση στο σοκάκι δίπλα από Ζωσιμοπούλειο

4. Ολικό καθάρισμα του οξού στην πλευρά του Ενετικού φρουρίου στο ύψος πάνω από Πιαούλι.

Ένα χρόνιο πρόβλημα κατολισθήσεων λύνεται. Εξασφαλίζεται η ασφάλεια των κατοίκων και επιλύεται το σημαντικό πρόβλημα των κατολισθήσεων στην συγκεκριμένη περιοχή. Η λήψη μέτρων προστασίας από κατολισθήσεις στην περιοχή, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο, καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής αλλά και των διερχόμενων πεζών. Υπήρξε πάγιο και συνεχές αίτημα των κατοίκων των σπιτιών στο σημείο αυτό να δοθεί λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που έβαζε σε κίνδυνο τις ζωές τους και τα σπίτια τους. Με την παροχή συγκεκριμένου τσιμεντοκονιάματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σύντομα.

5. Αποχετευτικό στον παραλιακό δρόμο του Λευκαντιού.

Εγινε έναρξη εργασιών κατασκευής νέου αποχετευτικού συστήματος στον παραλικαό δρόμο με στόχο την αποφυγή διαρροών λυμάτων στη θάλασσα.

6.Συνέχιση του έργου του οξού

Το έργο για την προστασία των διερχομένων από το σημείο του οξού του μοναστηριού της Παναγίας Σπηλιανής συνεχίζεται με την δόμηση τειχίων στο ύψος του οξού

Νικειά

1.Αποπεράτωση του χώρου Στάθμευσης

Οι εργασίες για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην είσοδο του χωριού έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, ο χώρος πίσω από το ηφαιστειολογικό μουσείο έχει καθαριστεί από τις άχρηστες ζαρντινιέρες και έχει διαμορφωθεί σε χώρο όπου μπορούν να σταθμεύσουν δίκυκλα. Στον πρώτο ενάμισυ χρόνο της διακυβέρνησης της Νισύρου από την ΠΕΚΑΝ έχουν δημιουργηθεί χώροι στάθμευσης σε όλους τους οικισμούς, με δύο μεγάλους χώρους στάθμευσης στο Μανδράκι και το χώρο στάθμευσης στον Εμπορειό σε εξέλιξη

2. Περίφραξη της πλατείας Κατουρί για να γίνει γήπεδο μπάσκετ

3. Περίφραξη του απορροφητικού βόθρου λυμμάτων

Πάλοι

1.Τσιμεντόστρωση μέρους του χώρου στάθμευσης

2. Επιδιορθώσεις σε δρόμους

Εμπορειός

1.Διαμόρφωση χώρου της πλατείας εισόδου στο χωριό

2. Καθαρισμός σε όλα τα μονοπάτια του χωριού