Νέο έντυπο για τη φυσική ομορφιά, τη χλωρίδα και την πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας Ρόδου

Ένα νέο έντυπο που προορίζεται να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες της Ρόδου που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά, τη χλωρίδα και την πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας Ρόδου έχει ετοιμάσει η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με τα στελέχη της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Το έντυπο έχει παραδοθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου και έχει ήδη αρχίσει να διανέμεται στους τουρίστες που επισκέπτονται τα Γραφεία Πληροφοριών του Δήμου.
Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο έντυπο έγραψαν η Δρ Δέσποινα Μερτζανίδου, Διδάκτορας Βιολογίας και Διαχειρίστρια- Επιστημονική Συνεργάτιδα της «Αιθρίας» και η Δρ Maria Corsini- Φωκά, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α΄ βαθμίδας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και του Υδροβιολογικού Σταθμού της Ρόδου. Τη συγκέντρωση των στοιχείων του εντύπου επιμελήθηκε το στέλεχος της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρία Σέβα Τσίμπλη.
Το έντυπο έχει τυπωθεί σε μέγεθος Α3. Στη μία πλευρά του παρουσιάζεται περιληπτικά η Φυσική Ομορφιά, η Χλωρίδα και η Πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας Ρόδου ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη Θαλάσσια Χελώνα Caretta Caretta και στο Μικρόσωμο Αλογάκι της Ρόδου.
Στην άλλη πλευρά του παρουσιάζονται η πεταλούδα της Ρόδου (Panaxia Quadripunctaria), το Πλατώνι της Ρόδου (Dama Dama), ο Σπιζαετός της Ρόδου (Aquila Fasciata), η Μεσογειακή Φώκια (Monachus Monachus) και το Ψάρι Γκιζάνι (Ladigesocypris Ghigii) ή Μινιά ενώ γίνεται ειδική αναφορά στους Υγροτόπους και τη Χλωρίδα της Ρόδου.
Το καλαίσθητο έντυπο έχει τυπωθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τα Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices) του Δήμου Ρόδου. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και με την εταιρία «Genesis Ideas Printing Displays» που επιλέχθηκε μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο παραχωρήθηκαν από το Σύλλογο Προστασίας Μικρόσωμου Αλόγου Ρόδου «Ο Φαέθων», από τον κύριο Εμμανουήλ Φιλίππου, από τον κύριο Μανώλη Στέργου, από την Εταιρία για τη μελέτη και την προστασία της Μεσαιωνικής Φώκιας «Mom» και από το Αρχείο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου «ΕΛΚΕΘΕ».
Η παραγωγή του εντύπου συγχρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013».

Pin It on Pinterest

Shares
Share This