Νέο 5άστερο ξενοδοχείο θα κτισθεί στη Ρόδο

Στην ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους και στην πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το έργο προβλέπει την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 110 δωματίων και 250 κλινών, στη θέση Πλημμύρι, της Τοπικής Κοινότητας Κατταβίας, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η συνολική επιχορηγούμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 15,8 ευρώ και το ποσό επιχορήγησης σε 7,9 εκατ. ευρώ, ήτοι το 50% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης υπό όρους.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, «με την ίδια απόφαση (46386/18.05.2023) εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.950.000,00€) στην επένδυση με την απόφαση υπαγωγής 13615/ΥΠΕ/4/01148/Ε/Ν.3299/2004/21.03.2008 (Β’ 531/26-03-2008). Το ποσό αυτό προκύπτει ως διαφορά, μετά την αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως Α’ Δόση (3.950.000,00€), από το σύνολο της επιχορήγησης όπως αυτή οριστικοποιείται με την παραπάνω απόφαση (7.900.000,00€)».

Πηγή: tourismtoday.gr

Pin It on Pinterest

Share This