Νέες υπηρεσίες θα παρέχουν τα ΚΕΠ

Με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, από τον προσεχή Οκτώβριο τα ΚΕΠ θα παράσχουν νέες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ αιτήσεις για την χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ και να πληροφορείται για την πορεία εξέλιξης της αίτησης του. Επίσης από τα ΚΕΠ σύντομα θα παρέχεται το σύνολο των βεβαιώσεων του ΟΑΕΔ.

Για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, προβλέπεται η εξυπηρέτησή τους από τα προξενεία ή σε ένα από τα 1.060 ΚΕΠ που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Pin It on Pinterest