ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ : «Χρηματοδότηση της μελέτης για τη δημιουργία Μουσείου στη Χάλκη»

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της μελέτης που έχει εκπονήσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρόδου για τη διαμόρφωση και επισκευή ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο της Χάλκης, αναδεικνύει με Ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ.Μάνος Κόνσολας.
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι το κτίριο, που αποτελεί δωρεά ιδιώτη, έχει ήδη παραχωρηθεί από το Δήμο Χάλκης στο Υπουργείο Πολιτισμού ενώ έχει εκπονηθεί και σχετική μελέτη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου για την επισκευή και διαμόρφωσή του.
Ο κ.Κόνσολας ζητά τη χρηματοδότηση του έργου και επισημαίνει ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τη Χάλκη, τα οποία φιλοξενούνται σε άλλα μουσεία και τα οποία μπορούν να επαναπατριστούν εφόσον δημιουργηθεί το μουσείο στη Χάλκη.
Σε δήλωσή του, ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:
«Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να δει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τη χρηματοδότηση του έργου επισκευής και διαμόρφωσης του κτιρίου που προορίζεται να στεγάσει το Μουσείο της Χάλκης.
Θα αποτελέσει μια σημαντική υποδομή για το νησί, αξιοποιώντας το ιστορικό και πολιτιστικό του κεφάλαιο. Σήμερα, αρχαιολογικά ευρήματα της Χάλκης βρίσκονται ακόμα και στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, είναι καιρός να επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο. Σε ένα σύγχρονο χώρο που θα είναι επισκέψιμος στους πολίτες αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες της Χάλκης».
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής:
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση της μελέτης για την επισκευή και διαμόρφωση του κτιρίου, που θα στεγάσει το Μουσείο της Χάλκης»

Κύριε Υπουργέ,

Ο Δήμος Χάλκης, με την υπ. αριθ. 146/2013 απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου, παραχώρησε τη χρήση ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό το Μουσείο της Χάλκης.
Το ακίνητο που αποτελούσε δωρεά ιδιώτη προς το Δήμο Χάλκης, χρήζει επισκευών και ειδικής διαμόρφωσης.
Η σχετική μελέτη για τη μετατροπή, τις επισκευές και τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης του κτιρίου, έχει εκπονηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου.
Η δημιουργία Μουσείου στη Χάλκη θα αναβαθμίσει την εικόνα του νησιού και αποτελεί προϋπόθεση για να επαναπατριστούν αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέονται με το νησί ή έχουν βρεθεί στη Χάλκη αλλά σήμερα βρίσκονται, διάσπαρτα, σε άλλα μουσεία. Κάποια εξ αυτών φιλοξενούνται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Μετά την παραχώρηση του κτιρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και την εκπόνηση της μελέτης για τη διαμόρφωση και επισκευή του, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ένταξη χρηματοδότησης του έργου επισκευής και διαμόρφωσης του συγκεκριμένου κτιρίου, που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο της Χάλκης.
Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου