Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κάλυμνο μέσω του LEADER Αλιείας. Δημοσιεύθηκαν από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. δύο νέες προσκλήσεις για ιδιωτικά έργα.

Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κάλυμνο μέσω του LEADER Αλιείας.
Δημοσιεύθηκαν από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. δύο νέες προσκλήσεις για ιδιωτικά έργα.

Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013, προέβη στην δημοσιοποίηση δύο νέων προσκλήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις που δύνανται να υλοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου Καλυμνίων.
Μέσω των προκηρυσσόμενων Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.2 & 4.1.1.3, η Δημόσια Δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε περίπου 1.200.000 ευρώ, ενισχύονται ενδεικτικά:
Επιχειρήσεις που συνδέονται με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία, παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εκσυγχρονισμοί υποδομών διανυκτέρευσης δυναμικότητας έως 40 κλίνες, Χώρων εστίασης και αναψυχής, Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, Παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, επεξεργασίας φυσικού σπόγγου. Επίσης ενισχύονται έργα εκσυγχρονισμού μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ando.gr έχει αναρτηθεί όλο το απαιτούμενο υλικό της προκήρυξης και είναι επίσης διαθέσιμο στα γραφεία της στην Κάλυμνο (Επαρχείο) και στην έδρα της στην Ρόδο.
Από την ερχόμενη εβδομάδα, στελέχη της εταιρείας θα μεταβούν στην Κάλυμνο για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων επενδυτών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης θα ανακοινωθεί σύντομα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, διευκρινήσεις και οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων στα γραφεία της ΑΝΔΩ, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, στα τηλέφωνα 2241075323 από την κ. Κοτζιμπασοπούλου Ευανθία και στο Γραφείο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στην Κάλυμνο, κτίριο του πρώην Επαρχείου, τηλέφωνο 2243059060 από τον κ. Θεόδωρο Γιαβάση, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.