Υδατοκαλλιέργειες στην Κάλυμνο: Σεβασμός στη νομιμότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με τα ΑΠ α)15473/1037/12-3-2014 έγγραφο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής &Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου και β) 16071/938/18-3-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων,  μονομερώς αποφάσισε το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο επιθυμεί για την Κάλυμνο παραβλέποντας τη  βούληση του Καλυμνιακού λαού, όπως αυτή έχει εκφραστεί με σειρά ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. αποφάσεις  192/31.8.2011&148/27.8.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων).

Ειδικότερα αποφάσισε την εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας στη νήσο Σαφονήδι  (Άγιος Νικόλαος) του Δήμου Καλυμνίων παρά τη ρητή αντίθεση του λαού της Καλύμνου και την εκπεφρασμένη του βούληση αλλά και παρά τη σχετική απόφαση της Θεσμικής Επιτροπής  Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας,  Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία τάχθηκε κατά της εν λόγω χωροθέτησης και χορήγησης σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (αρ. απόφασης 47 της 19/10/2013).

Η  μονομερής απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεν συνάδει με το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο οι Καλύμνιοι επέλεξαν για τον τόπο τους και θα αποτελέσει ένα ακόμη χτύπημα για τους χειμαζόμενους παράκτιους αλιείς στο νησί της Καλύμνου. Από την άλλη πλευρά  η απόφαση αυτή  αντίκειται στην υπ’ αριθ. 31722/4-11-2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΦΕΚ Β’ 2505/4-11-2011).

 Η παράταξή μας δηλώνει  ότι είμαστε στο πλευρό των Καλυμνίων και στηρίζουμε τον αγώνα τους. Καλούμε τη  Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ άμεσα τις αποφάσεις της για εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας στην πολύπαθη Κάλυμνο και να σεβαστεί επιτέλους και τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δηλώνουμε ότι το θέμα των υδατοκαλλιεργειών θα επανεξετασθεί από εμάς ως Περιφερειακή Αρχή γιατί η σημερινή Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δεν είναι άμοιροι ευθυνών για το σημερινό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών που έχει γεμίσει όλα τα μικρονήσια, ακόμα και περιοχές NATURA,  με ιχθυοκαλλιέργειες.

Pin It on Pinterest