Προστατέψτε τις πολύτεκνες οικογένειες και δώστε λύση για τις μετεγγραφές των μελών τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Μίκα Ιατρίδη: «Προστατέψτε τις πολύτεκνες οικογένειες και δώστε λύση για τις μετεγγραφές των μελών τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Το ζήτημα που έχει προκύψει με τις μετεγγραφές (μεταφορά θέσης) των πολύτεκνων και των τέκνων πολυτέκνων στα ανώτατα ιδρύματα, έφερε με επίκαιρη ερώτηση της στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Μίκα Ιατρίδη.

Ύστερα από ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, κ. Βασίλη Θεοτοκάτο, η βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου 4264/2014 και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρανομούν και δεν εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων.

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μετεγγραφές (μεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων.

Όταν ανέλαβε τα καθήκοντα της η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τέθηκε το θέμα των μετεγγραφών (μεταφορά θέσης) των επιτυχόντων στις Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον αριθμό των φοιτητών που θα ζητούσαν μεταφορά θέσης.

Υπολογίστηκε, τότε, με τις εκτιμήσεις, ότι ο αριθμός αυτών θα φθάσει τις 40.000 με αποτέλεσμα να μην είναι διαχειρίσιμος και να δημιουργηθούν μεγάλα ζητήματα στις Σχολές και τα Τμήματα. Προκειμένου δε να περιοριστεί ο αριθμός αυτός, χωρίς να προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 53 του Ν. 4264/15-5-2014), αποκλείστηκαν από τις μετεγγραφές όσοι επέτυχαν με το 10%.

Ήδη τελείωσε ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και σύμφωνα με τις δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου, ο αριθμός όσων υπέβαλαν αίτηση για μετεγγραφή (μεταφορά θέσης) ανήλθε μόλις στους 12.848 και από αυτούς πολύτεκνοι είναι μόλις το 14%, δηλαδή 1800 παιδιά.

Ερωτάται o κ. Υπουργός

1. Έχετε πρόθεση να παρέμβετε σε κάποιες Σχολές και Τμήματα, όπως είναι τα ΤΕΙ Πειραιώς, Πατρών, Κρήτης, Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κλπ., που αξιώνουν φέτος από τα παιδιά των πολυτέκνων, προκειμένου να επιτύχουν την μετεγγραφή τους, όπως όλα τα αδέλφια τους, να είναι κάτω των 23 ετών, ενώ αυτό είναι προκλητικώς παράνομο, ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο από το νόμο ή την Υπουργική Απόφαση και ούτε βεβαίως προβλέπεται κάτι τέτοιο για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ή θα αφήσετε τις παραπάνω Σχολές να παρανομούν ασυστόλως σε βάρος των πολυτέκνων;
2. Για ποιό λόγο, χωρίς να προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 4264/15-5-2014, αποκλείσατε όσους επέτυχαν με το 10% κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και αναγράψατε στην υπουργική σας απόφαση Φ1/161753/Β3/8-10-2014, χωρίς να υπάρχει προς τούτο νομοθετική εξουσιοδότηση ότι: «της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες, οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών» (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής αποφάσεως); Έχετε πρόθεση να προβείτε στην άρση της παραπάνω παρανομίας και αδικίας ή όχι;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Pin It on Pinterest