«Διατηρείστε τις ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών στη Ρόδο και τη Λέρο. Μην στερείτε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να σπουδάσουν αυτό που θέλουν στον τόπο τους»

Μίκα Ιατρίδη: «Διατηρείστε τις ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών στη Ρόδο και τη Λέρο. Μην στερείτε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να σπουδάσουν αυτό που θέλουν στον τόπο τους».

Να εφαρμοστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικότητα και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών στη Ρόδο, τη Λέρο και τις λοιπές νησιωτικές περιοχές, ζητά με ερώτηση της προς τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας, η Μίκα Ιατρίδη.

«Οι νησιωτικές κοινωνίες βλέπουν ότι μια ακόμα επαγγελματική διέξοδος για τα παιδιά τους καταργείται, ενώ τους στερείται και η δυνατότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν στον τόπο τους» σημειώνει στην ερώτηση της η βουλευτής Δωδεκανήσου και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνεχίσει η λειτουργία, με την ανάλογη αναβάθμιση, των συγκεκριμένων σχολών στη Ρόδο και τη Λέρο.

Περαιτέρω, η βουλευτής καλεί τους Υπουργούς να ενημερώσουν συγκεκριμένα τους νησιώτες για το πώς θα διασφαλίσουν τις ανάγκες των νησιωτικών περιοχών στην επαγγελματική εκπαίδευση στον, πολύπαθο, τομέα της Υγείας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υγείας

Θέμα: «Απαραίτητη η λειτουργία και αναβάθμιση των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών στη Ρόδο, τη Λέρο και τις λοιπές νησιωτικές περιοχές».

Είναι γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργείου Υγείας δεν θα γίνουν εγγραφές στο Α΄ έτος των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών για την σχολική περίοδο 2014-2015, στη Ρόδο, τη Λέρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η απόφαση βασίζεται στην εγκύκλιο με Α.Π.: Υ7β/Γ.Π.32458 /06-05-2014, η οποία αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 193) κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2013-2014 έγιναν εγγραφές μαθητών στο Α’ έτος των ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες λειτουργούν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2015. Μετά τα ανωτέρω προσήκει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Α’ έτος για τη σχολική περίοδο 2014-2015. Οι ΕΠΑ.Σ θα λειτουργήσουν με τους μαθητές της Β’ τάξης.»

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει εύλογη ανησυχία στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες, οι οποίες βλέπουν ότι μια ακόμα επαγγελματική διέξοδος για τα παιδιά τους καταργείται, ενώ τους στερείται και η δυνατότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν στον τόπο τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με αναφορά της ΕΠΑΣ του Γ.Ν. Ρόδου, οι νησιωτικές σχολές, όπως στη Λέρο τη Σάμο και αλλού, είναι σε παραμεθόριο περιοχή. Παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση στον τόπο διαμονής των σπουδαστών, ανέξοδα για τις νησιωτικές οικογένειες. Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να απορροφηθούν αμέσως στον τόπο τους. Η τοπική οικονομία τονώνεται με την προσέλευση σπουδαστών από άλλες περιοχές. Οι απόφοιτοι των σχολών, μπορούν να απορροφηθούν άμεσα και από τις ξενοδοχειακές μονάδες και μπορούν να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα σε τουρίστες τρίτης ηλικίας.

Επειδή οι νησιωτικές κοινωνίες παρακολουθούν με απόγνωση να καταργούνται όλες οι δομές που θα βοηθούσαν τους νέους και τις νέες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στο τόπο τους. Επειδή οι συγκεκριμένες σχολές χρειάζονται αναβάθμιση και όχι κατάργηση και δεν διαφαίνεται αξιόπιστη διάδοχη κατάσταση.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1. Με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία στη απρόσκοπτη συνέχεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά την κατάργηση των ΕΠΑΣ; Έχει υπογραφεί η αντίστοιχη ΚΥΑ για τη διάδοχη κατάσταση, που προβλέπεται στο Ν.4186;
2. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστούν οι ανάγκες των νησιωτικών περιοχών στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της Υγείας; Μελετάται το ενδεχόμενο να συνεχίσουν ως έχουν οι σχολές της Ρόδου, της Λέρου και των λοιπών νησιωτικών περιοχών με νέα νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια της, συνταγματικά κατοχυρωμένης, νησιωτικότητας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Pin It on Pinterest