Μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον Τουρισμό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας

Ύστερα από την κινητοποίηση που πραγματοποίησε το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου την Παρασκευή 14 Μάιου για να παρθούν μέτρα στήριξης για το κλάδο μας άλλα και τους συνέχεις αγώνες που δίνονται καθημερινά από το Σωματείο μας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδο την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού και την ΓΣΕΕ σήμερα 18 Μάιου ανακοινωθήκαν από το Υπουργείο εργασίας τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο στήριξης των εργαζομένων στον Τουρισμό:

  1. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που θα επαναπροσληφθούν, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, με αποζημίωση ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
  2. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που δεν θα επαναπροσληφθούν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού, με μονομερείς δηλώσεις τους, στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .
  3. Επιπλέον, οι εποχικά εργαζόμενοι υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία, θα μπορούν να ενταχθούν από τον μήνα Ιούλιο και έως τον Σεπτέμβριο 2021 στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και για τον χρόνο που εργάζονται (όπως ισχύει για τις επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών και την ακτοπλοΐα). Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου δεν θα ισχύει η 31η Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία επιμέτρησης του προσωπικού τους.
  4. Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν, από 1η Ιουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την ένταξη της πρόσληψής τους στο πρόγραμμα αυτό θα καλύπτεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και ο καθαρός μισθός τους θα επιδοτείται με 200 ευρώ.
  5. Οι ξεναγοί και οι τουριστικοί συνοδοί θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 με μονομερή δήλωσή τους στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για όλα τα μέτρα που προαναφέρθηκαν προωθείται νομοθετική ρύθμιση εντός των επόμενων ημερών και οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν εκ νέου για το άνοιγμα της πλατφόρμας και την έναρξη υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αναστολών.

Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τον αγώνα του για τα δικαιώματα των συναδέλφων και παραμένει στο πλευρό τους για οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσουν. Μένουμε κοντά στο επίσημο Σωματείο του κλάδου, ενωμένοι και δυνατοί για επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια και την ποιότητα στην ζωή μας.