Με πόσα λεφτά του δημοσίου οι Γ. Χατζημάρκος, Φ. Ζαννετίδης και Χ. Μπάρδος επιχειρούν να εξοντώσουν πολιτικούς αντιπάλους;

Με   αφορμή   την   αθωωτική   απόφαση   του   Τριμελούς   Πλημμελειοδικείου   Ρόδου(Α.   Π.182/2021-21.5.21)   για   το   πρόσωπο   μου   για   την   υπόθεση   των   υπηρεσιακών   μουμετακινήσεων   στην   <<Ενεργειακή   Α.   Ε.>>   για   το   διάστημα   2014-2015   και   τηνΥπηρεσιακή   Βεβαίωση   της   Γραμματείας   του   παραπάνω   Δικαστηρίου,   για  τοαμετάκλητο της αθώωσής μου,  ενημερώνω ότι:;καταθέτω υπηρεσιακά ( 8/11/2021) και δημόσια ερώτημα στους μάρτυρες κατηγορίαςμου και μέλη της ηγεσίας της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου( Π. Ν. Α.) :-κ. Γ. Χατζημάρκο (Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου και π. Πρόεδρος Ενεργειακής Α. Ε.), -;. Ζαννετίδη (Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, πρώην πρόεδρος και νυν ΑντιπρόεδροςΟικονομικής Επιτροπής Π. Ν. Α.) και;-Χ.Μπάρδο (Πρόεδρος “Ενεργειακής Α. Ε.”- Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου);

Ζητώντας:Να με ενημερώσουν για το;ύψος του  ;οικονομικού ποσού, προερχόμενο αποκλειστικάαπό     χρήματα   του   Ελληνικού   Δημοσίου   δηλ.   του   φορολογούμενου  Έλληνα   πουδέσμευσαν και δαπάνησαν για τη δίωξή;  μου, για την οποία απευθύνθηκαν και στηνΕλληνική   Δικαιοσύνη   προκειμένου   να   πετύχουν   την   ΠΟΛΙΤΙΚΗ,   ΗΘΙΚΗ   και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ εξόντωσή μου.;

Θυμίζω ότι:-Δεν   δέχτηκαν   το   έγγραφο   αίτημα   μου   για      παράδοση   –   παραλαβή     όταν   αναίτια αποπέμφθηκα  από   την   Προεδρεία   της   Ενεργειακής   Α.Ε.”   όπου   ήμουν   ΑΜΙΣΘΟΣ Πρόεδρος.

-Δεν   προσκόμισαν  ΠΟΥΘΕΝΑ  το   σύνολο  των   στοιχείων  που   αφορούσαν   τιςυπηρεσιακές; ;μετακινήσεις μου και τις αποφάσεις έγκρισης του Δ. Σ. των οικονομικώνκαι του Ισολογισμού της “Ενεργειακής Α. Ε.”;-Υπήρχε   Διευθύνων   Σύμβουλος     στην   Εταιρία   υπεύθυνος   για   τα   οικονομικά   καιυπάλληλοι-υπόλογοι   και   Λογιστήριο.

  Αν   πράγματι   έπασχαν   οι   υπηρεσιακέ ςμετακινήσεις μου θα το ανακάλυπταν εμπρόθεσμα και.. όχι τέσσερις ( 4) μήνες μετά καιαφού  με εξεδίωξαν  με  απαξιωτικό τρόπο  από  την  Προεδρεία της  εταιρείας,  που μεσυνέπεια και εντιμότητα υπηρέτησα.;-Δεν κλήθηκα να απαντήσω σε κανένα έλεγχο που πραγματοποιούσαν; για εμένα ούτε είχα ενημέρωση για την αμφισβήτηση των υπηρεσιακών μου μετακινήσεων μέχρι την ύπουλη   επίθεση   που   δέχτηκα   και   είδε   το   φως   της   δημοσιότητας   τέλος   Νοεμβρίου2015(είχα αποπεμφθεί και είχα αποκλειστεί από κάθε διαδικασία της Ενεργειακής Α. Ε.από τις 12.8.15….)!


-Μέχρι σήμερα ή δεν απαντούν στα γραπτά αιτήματά μου ή στις ελάχιστες απαντήσειςτους: ειρωνεύονται, προσβάλλουν, καταθέτουν επιλεκτικές, αυθαίρετες – προσωπικέςτους απόψεις και παρερμηνεύουν.  -Σημειώνω   ότι   τα   κανένα   από   τα   μέλη   του   Δ.Σ   της   εταιρίας,   κανένα   μέλος   τουΛογιστηρίου και κανένας Υπάλληλος-υπόλογος δεν πρόβαλε, καθ΄ όλη τη διάρκεια τηςθητείας μου, αλλά και για αρκετό διάστημα μετά την αποπομπή μου, ένσταση για τησκοπιμότητα, τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα των υπηρεσιακών μετακινήσεών μου,όπως και για το χρονικό όριο αυτών.-Υπήρχε   πρόσβαση   επί   Προεδρίας   μου,   στα   οικονομικά   στοιχεία   της   εταιρίας   απόοποιονδήποτε   ενδιαφερόμενο   ανά   πάσα   στιγμή,   μέσα   στα   οποία   φαίνονταν   και   οιυπηρεσιακές   μετακινήσεις   μου,   που   είχαν   την   έγκριση   και   του   εκπροσώπου   τηςμειοψηφίας  του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ενεργειακή Α.Ε.-Το ποσό για το οποίο κλήθηκα και υπερασπίστηκα τον εαυτό μου ήταν τελικά 3.500€περίπου   για   υπηρεσιακές   μετακινήσεις   που   πραγματοποιήθηκαν   για   επίτευξη   τωνστόχων της εταιρείας. Δεν είχα λάβει χρήματα από άλλο φορέα.;-

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και η “Ενεργειακή Α. Ε.” διαθέτει   έμμισθο στελεχιακό;δυναμικό;και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μόνιμη νομική υποστήριξή αλλά στηνεναντίον   μου   δικαστική   διαμάχη   δεν   αξιοποίησαν   τους   παραπάνω   τουναντίον   …προσέλαβαν άλλους δικηγόρους ιδιαίτερα γνωστούς σε ολόκληρο το Πανελλήνιο!-Υπερασπίστηκα με επιτυχία τον εαυτό μου: στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου γιατο  Ποινικό  του  σκέλος και  στην  Αποκεντρωμένη   Διοίκηση  Αιγαίου (Α.  Δ.  Α.)  για  τοΠειθαρχικό   του   σκέλος,   με   αποκλειστικά   δικά   μου   χρήματα   και   συνεχίζω   ναεπιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου!-Μετά   την   αποχώρηση   μου   από   την   “Ενεργειακή   Α.Ε”,   “-συμπωματικά”   -δημιουργήθηκαν πολλές έμμισθες θέσεις και συγγενικά πρόσωπα και πολιτικοί φίλοι τουκ. Χατζημάρκου προσελήφθησαν; στην εταιρεία!;Αυτά είναι πέρα από την δική μου πολιτική φιλοσοφία καικ λογική. Είχα και έχω εκφράσειτην διαφωνία μου και αυτό ενοχλεί και ταράζει κάποιους… !

Την ίδια ώρα η φτώχεια καιη ανεργία κτυπά σχεδόν κάθε οικογένεια στα νησιά μας!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ;Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού “ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Ε. Ρόδου  Αντιπρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝ.Π.Ε.

Pin It on Pinterest

Share This