ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
‘’ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠ’ΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ’’
Ηδ ιεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σας προσκαλεί στο
εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο”Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού
Κόστους και Σχεδιασμός Στρατηγικής “διαπραγμάτευσης επ’ ωφελεία της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”
που βασίζεται στη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουριστικών
Ερευνών και Μελετών(ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου για λογαριασμό της
ΠΝΑΙ.
Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της μελέτης και
“διευθυντής του ΕΤΕΜ Αν. Καθηγητής “δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου καθώς και
συνεργάτες του ΕΤΕΜ.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από ευτέρα 7 Ιουλίου έως και
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου
(“διοικητήριο- Ρόδος).
. Ώρα έναρξης 09.00 το πρωί
H Aντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Ελευθερία Φτακλάκη
Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2241360515

Pin It on Pinterest