Η Λαϊκή Συσπείρωση απαντά στα Οικολογικά Ροδιακά

Δημοσιεύουμε σήμερα τις απαντήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης στα ερωτήματα των Οικολογικών Ροδιακών. Δυστυχώς εκτός της παράταξης αυτής και της παράταξης του κ. Γ. Υψηλάντη οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν μπήκαν στον κόπο να μας απαντήσουν. Ίσως το θέμα δεν τους ενδιαφέρει ή δεν έχουν κάτι να μας πουν …

Τάκης Πότσος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Τάκης Πότσος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

1. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΣΑ); Πιο συγκεκριμένα τι θα κάνετε για
• την ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού και την κατασκευή και λειτουργία του
ΚΔΑΥ;
• τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων;
• τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);
• τα ορυκτέλαια και τις συσκευασίες τους;
• τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ);
• τα ελαστικά, τους συσσωρευτές και τις υπόλοιπες μπαταρίες;
• τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα καθώς και τους λαμπτήρες;
• τα πλαστικά θερμοκηπίων και τις συσκευασίες των γεωργικών Φαρμάκων;
• τη λυματολάσπη;

Η “Λαϊκή Συσπείρωση”, τόσο στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου όσο και στο Δήμο Ρόδου έδωσε και δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί συνδέεται με τους όρους διαβίωσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Κατάγγειλε τις ιδιωτικοποιήσεις στην αποκομιδή, τις μεθοδεύσεις για παραπέρα διείσδυση των επιχειρηματικών ομίλων. Οι συνέπειες από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται για δεκαετίες και σε αυτόν τον τομέα δεν μπορούν να συγκαλυφθούν. Πλήττεται η δημόσια Υγεία, υποβαθμίζεται το περιβάλλον συνολικά, γίνεται χρόνια αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος, όσο πια έχει απομείνει.
Βασικό στοιχείο της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), για τη «Λαϊκή Συσπείρωση», είναι η ενιαία αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα. Να διαμορφωθεί ένας νέος Εθνικός (Κεντρικός) Σχεδιασμός και με βάση αυτόν να καταρτιστούν νέα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης, που θα υλοποιηθούν με κεντρικούς δημόσιους πόρους και με προτεραιότητες:
• Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης σε διαχείριση και αποκομιδή.
• Την απόλυτη διασφάλιση σταθερής και μόνιμης εργασίας όλων των εργαζομένων, με πλήρη δικαιώματα.
• Τη μείωση του όγκου των ΑΣΑ που παράγονται στο νησί.
• Την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή περιλαμβανομένης και της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, σε συνδυασμό με δραστικό περιορισμό των σύμμεικτων.
• Την ορθολογική μεταφορά των ΑΣΑ, μέσω σταθμών μεταφόρτωσης, περιλαμβανομένης και της θαλάσσιας μεταφοράς.
• Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών,
• Τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών με γνωστά από πριν κριτήρια, που θα παίρνουν υπόψη την ισόρροπη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

2. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα
τι θα κάνετε για
• τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) στο Βόδι;
• τη σύνδεση Αρχαγγέλου και ΑΦάντου με το ΒΙΟΚΑ στο Βόδι;
• την κάλυψη σε αποχέτευση των οικισμών που δεν έχουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού;
• τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις, που δεν έχουν συνδεθεί στα δίκτυα αποχέτευσης ενώ θα έπρεπε;
• τον εκσυγχρονισμό των προβληματικών αντλιοστασίων (πχ Ιξιά, Φαληράκι);
• τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Βιολογικών Σταθμών;

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνίζεται, ,ώστε η διαχείριση των υγρών αποβλήτων να εκτελείται από κοινού και ενιαία με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, από ενιαίο δημόσιο φορέα διαχείρισης, που θα αφορά την έρευνα, την προστασία, την επάρκεια και την αξιοποίησή τους κατά υδατικό διαμέρισμα στον αντίποδα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, που προωθούν Ε.Ε. και οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωμονόδρομου.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβάλλει:
Την κατασκευή βιολογικών σταθμών για ομάδες οικισμών. Την λειτουργία και συντήρησή τους με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Τη σύνδεση Αρχαγγέλου και Αφάντου με τον αγωγό προς «Βόδι».
Τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ΒΙΟΚΑ στο «Βόδι».
Την αξιοποίηση των υγρών προϊόντων των ΒΙΟΚΑ με αγωγούς μεταφοράς και τη χρησιμοποίησή τους για άρδευση, πυρόσβεση και, υπό προϋποθέσεις, εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, αποφεύγοντας την απώλειά τους στη θάλασσα.
Η σύνδεση των καταναλωτών με το αποχετευτικό θα πρέπει να γίνει με βάση τις ελάχιστες δαπάνες κόστους, οι οποίες θα κατανέμονται σε πολλές δόσεις. Άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι να συνδέονται δωρεάν.
Άμεση ελάφρυνση των λαϊκών νοικοκυριών από τα ανταποδοτικά τέλη των αποχετευτικών δικτύων.
Η ολοκληρωμένη χρηματοδότηση της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας των αποχετευτικών δικτύων και των ΒΙΟΚΑ είναι υπόθεση της κυβέρνησης, που πρέπει να διαθέσει όλους τους απαραίτητους κεντρικούς πόρους.
Να εφαρμοστούν τακτικοί έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις με ελαττωματικές εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποτροπής.

3. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε ολόκληρο το νησί να έχει επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου νερού; Πώς θα γνωρίζουν οι καταναλωτές την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν; Τι θα κάνετε με όσους καταναλώνουν νερό εκτός δικτύου με δικές τους γεωτρήσεις;

Το νερό είναι ο πολυτιμότερος φυσικός πόρος, το οποίο η άρχουσα τάξη της χώρας μας και οι κυβερνήσεις, που την υπηρετούν αντιμετωπίζουν σαν εμπόρευμα.
Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. στην Ελληνική Νομοθεσία, ο Ν. 3937/2011, η ίδρυση της ΕΥΔΑΠ Νήσων, η Ελληνογερμανική συνεργασία δήθεν για μεταφορά τεχνογνωσίας, η μεταφορά της ΕΥΔΑΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για το μέλλον των φραγμάτων, της ΔΕΥΑΡ, του υδάτινου δυναμικού της περιοχής μας. Οι περιφερειακές και Δημοτικές αρχές βρέθηκαν να υιοθετούν και να υλοποιούν στην πράξη αυτές τις πολιτικές.
Η ποιότητα έπεσε, τα δίκτυα καταστράφηκαν και η τιμή του νερού ανέβηκε στα ύψη, όπου στην Ε.Ε. έγινε ιδιωτικοποίηση .
Δεν υιοθετούμε τη σημερινή κατάσταση, όπου τα δίκτυα έχουν εγκαταλειφτεί, οι υπηρεσίες έχουν αποψιλωθεί, από εργαζόμενους και ειδικούς και τα ανταποδοτικά τέλη είναι δυσβάστακτα για την λαϊκή οικογένεια.
Η «Λαϊκή συσπείρωση» καλεί σε επαγρύπνηση και κοινό αγώνα τους εργαζομένους, τους αγρότες, τα λαϊκά νοικοκυριά ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ενάντια στα δυσβάστακτα «ανταποδοτικά» τέλη.
Η «Λαϊκή συσπείρωση» κατάγγειλε και καταψήφισε στο Δημοτικό συμβούλιο Ρόδου την προσπάθεια των ξενοδόχων να χαρακτηριστούν οι επιχειρήσεις τους εποχιακές για να μην πληρώνουν τέλη το χειμώνα, την ίδια στιγμή που οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, και οι μικροί επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου καλούνται να πληρώνουν κανονικά. Πρότεινε τη μείωση των τιμολογίων κατά 30% για τους άνεργους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, τη μη διακοπή της παροχής νερού σε όποιους αδυνατούν να πληρώσουν.
Ήταν αντίθετη στην στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη για το γκολφ Αφάντου όταν οι υπόλοιπες δυνάμεις υιοθετούσαν την ιδιωτικοποίηση και την υδροβόρα χρήση του. Ένα γήπεδο γκολφ χρειάζεται 3000 κ.μ. νερού την ημέρα για να διατηρείται πράσινο. Αυτό είναι το ποσό που χρειάζονται 15000 άνθρωποι για τις βασικές τους ανάγκες. Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού προβλέπει 9 νέα μεγάλα γήπεδα γκολφ (στα Δωδ/σα). Αυτά θα απαιτήσουν όσο νερό χρειάζονται 135000 κάτοικοι .
Η ενίσχυση της «λαϊκής συσπείρωσης» στις επικείμενες εκλογές θα δυναμώσει τον αγώνα των εργαζομένων για φτηνό, ποιοτικά σωστό, και με επάρκεια νερό .
Ωστόσο η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του νερού θα μπορεί να κατοχυρώνει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

4. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα
πώς θα βελτιωθεί η πολιτική προστασία και η πρόληψη απέναντι σε
• Δασικές πυρκαγιές
• Σεισμούς
• Πλημμύρες
Αντισεισμική θωράκιση:
• Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ήταν η μόνη παράταξη, η οποία έθεσε με υπευθυνότητα και κατά τη συζήτηση Τεχνικού Προγραμμάτων του Δήμου, και με υπομνήματα το σοβαρό θέμα της αντισεισμικής θωράκισης της Ρόδου.
• Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αντιμετωπίζει την αντισεισμική θωράκιση της περιοχής μας, ως ένα μεγάλο έργο υποδομής για την προστασία της ζωής του λαού, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του προγράμματός της, όπου η γη, η λαϊκή στέγη, τα δημόσια έργα δε θα αποτελούν εμπορεύματα.
• Η «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι αντίθετη στην επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας με νέα χαράτσια για πιστοποιητικό «αντισεισμικής επάρκειας», το οποίο η κυβέρνηση προωθεί στα πλαίσια της δημιουργίας ενός ακόμα πεδίου κερδοφορίας του κεφαλαίου.
• Η «Λαϊκή Συσπείρωση» καλεί το λαό να αγωνιστεί για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Αντισεισμικής Θωράκισης, στον οποίο θα υπαχθούν οι σημερινές διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί.
• Η γενναία χρηματοδότηση αυτού του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό και η συγκρότηση δημόσιου φορέα κατασκευών για την υλοποίηση των έργων αντισεισμικής θωράκισης μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.
• Η ανάγκη ενημέρωσης, ετοιμότητας και ορθολογικής συμπεριφοράς πριν, κατά και μετά το σεισμό, καθώς και την απαίτηση να γίνεται μια εθνική άσκηση αντισεισμικής ετοιμότητας κάθε χρόνο.
• Η ανάγκη πιστής τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, καθώς και τη σχολαστική τήρηση του μητρώου κτιρίων.
• Επισημαίνει την απαίτηση προσεισμικού ελέγχου μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια,ξενοδοχεία, χώροι διασκέδασης κλπ.) και την αποκατάστασή τους, όπου αυτό χρειάζεται, ή την αντικατάστασή τους από άλλα κτίρια.
Αντιπλημμυρική προστασία:
Παρά το γεγονός της συχνής εμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή μας με ανθρώπινα θύματα και καταστροφές υποδομών και περιουσιών, τόσο η Δημοτική αρχή όσο και η περιφερειακή αρχή έχουν τα έργα υποδομής σε τέλεια υποβάθμιση.
Η αντιπλημμυρική προστασία επιβάλλει την επικαιροποίηση όλων των μελετών που έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί , την εκπόνηση νέων όπου δεν υπάρχουν και την άμεση υλοποίηση των έργων που προβλέπονται.
Η αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Παστίδας, Κρεμαστής ,Λάρδου κλπ είναι έργα άμεσης προτεραιότητας.

Δασικές πυρκαγιές:

Η πολιτική γης, τα νέα χωροταξικά, οι «αναπτυξιακοί» νόμοι, οι νέες θεσμοθετήσεις για τη δόμηση σε περιοχές natura, η αντιμετώπιση της γής και του δάσους ως εμπόρευμα είναι οι βασικές αιτίες των συχνών πυρκαγιών.
Η υποστελεχωμένη πυροσβεστική και δασική υπηρεσία με τα πενιχρά μέσα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προστασίας και κατάσβεσης με αποτέλεσμα μεγάλες δασικές εκτάσεις της Ρόδου γίνουν στάχτη.
Η πυρόσβεση επαφίεται συστηματικά και με μεθοδικότητα με την πολιτική που εφαρμόζουν κυβέρνηση και δήμοι στις ΜΚΟ και τους εθελοντές.
Άμεσα μέτρα:
Να σταματήσουν οι εκποιήσεις δημόσιων εκτάσεων, ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές, σε Natura, σε ορεινούς όγκους. Όσο η γη θα εξακολουθεί να είναι εμπόρευμα, τα προβλήματα της πυρασφάλειας και πυρόσβεσης θα οξύνονται.
Συγκρότηση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για ουσιαστική βελτίωση της προστασίας των δασών, με έμφαση στην πρόληψη, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του δασικού πλούτου, προς όφελος του λαού.
Σύνταξη του Δασικού Κτηματολογίου πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο, οριοθέτηση των Δασικών Οικοσυστημάτων. Σχεδιασμός χρήσεων γης προς το συμφέρον των εργαζομένων και όχι των επιχειρηματικών ομίλων.
Κατάργηση όλων των βασικών νόμων, όπως ο Ν. 998/79, ο Ν. 1734/87 (βοσκότοποι), ο Ν. 3208/2003 που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Την ανατροπή του χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, που προβλέπει παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων, περιοχών Natura κλπ στο τουριστικό κεφάλαιο.
Αύξηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας όλων των βαθμίδων, επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση, να υποστηριχθεί με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα.
Διάνοιξη δασικών οδών και αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση των υποδομών πυρόσβεσης, ενίσχυση των δυνάμεων υποδομής και μηχανικών μέσων πυροπροστασίας (επίγειας και εναέριας). Στάθμευση και ενός Πυροσβεστικού αεροσκάφους στη Ρόδο κατά την αντιπυρική περίοδο.
Την ολοκλήρωση των αντιπυρικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχουν (πχ Αγίου Σουλά), τακτικός έλεγχος για την λειτουργία τους και συντήρησή τους.
Επιτήρηση οδικών αξόνων που γειτνιάζουν και οδηγούν στα δάση.

5. Τι θα κάνετε στα σοβαρά θέματα υποδομών όπως
• Μαρίνα Μανδρακίου
• Νέα Μαρίνα
• καρνάγιο
• Νέος σταθμός παραγωγής ρεύματος

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» διαφωνεί με τους βασικούς άξονες των προωθούμενων χωροταξικών σχεδίων και του ΓΠΣ Ρόδου. Για την παράταξή μας προέχει το συμφέρον των εργαζομένων του νησιού.
Τόσο το χωροταξικό σχέδιο όσο και τα επιμέρους χωροταξικά σχέδια (τουρισμού κτλ) που έχουν προταθεί αποβλέπουν στη διευκόλυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου υλοποιώντας την πολιτική της ΕΕ. Στο στόχο αυτό εντάσσονται η επιδιωκόμενη ιδιωτικοποίηση των παραλιών και γενικά των δημοσίων εκτάσεων του νησιού, των λιμανιών και του αεροδρομίου. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει καταγγείλει την πολιτική αυτή στο Ροδιακό λαό και την αποικιακής έμπνευσης νομοθεσία για την ανεξέλεγκτη παράδοση της δημόσιας περιουσίας στο μεγάλο κεφάλαιο και την έχει καταψηφίσει στους φορείς όπου δραστηριοποιούνται εκλεγμένοι εκπρόσωποί της.
Τα λιμάνια (και οι μαρίνες) πρέπει να αναδιοργανωθούν ορθολογικά και οι λειτουργίες τους να καταμεριστούν. Οι χερσαίες εξυπηρετήσεις πρέπει να αναβαθμιστούν με ενιαίο σχεδιασμό κάτω από τη διοίκηση ενιαίου τοπικού φορέα δημόσιου χαρακτήρα. Είμαστε αντίθετοι σε ιδιωτικοποίηση των λιμανιών ή τμημάτων τους. Κριτήριο είναι η εξυπηρέτηση και ασφάλεια επιβατών και ναυτεργατών. Θέση μας είναι ο περιορισμός της υπέρμετρης δόμησης στη λιμενική ζώνη της νέας μαρίνα, που αποσκοπεί στην υπερεκμετάλλευση των ακινήτων από ιδιωτικά συμφέροντα.
Το βασικό ζήτημα για την «λαϊκή συσπείρωση» στον τομέα της ενέργειας είναι να έχει η λαϊκή οικογένεια φθηνό ρεύμα. Όλες οι μεθοδεύσεις από την Ε.Ε. και τις Ελληνικές κυβερνήσεις, βρίσκονται στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης της ενέργειας και της τιμής της.
Δεν μπορεί να συνεχίζεται η κοροϊδία για το νέο σταθμό και την ίδια στιγμή να αφήνεται η ανεξέλεγκτη από την άποψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος η μονάδα της Σορωνής.

6. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος Ρόδου στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας;

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου που θα αφορά την παραγωγή και διανομή της ενέργειας στο νησί.
Στον κτιριακό τομέα: Να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα η ενεργειακή κατάσταση των νοσοκομείων, των σχολείων, των κτιρίων της δημόσιας διοίκησης. Να εκτελεστούν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (μόνωση, αερισμός κτλ) μερικών από αυτά ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα και να εφαρμοστούν και σε κατοικίες με πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
Στις μεταφορές: Σταδιακή αντικατάσταση των λεωφορείων του ΡΟΔΑ, με ηλεκτρικά οχήματα και φυσικού αερίου. Ειδικά ηλεκτρικά οχήματα για τη Μεσαιωνική πόλη.

7. Τι θα κάνετε για την προστασία
• των περιοχών Natura;
• των καμένων δασικών εκτάσεων;
• των βιοτόπων όπως η Κοιλάδα των Πεταλούδων;
• του αστικού και περιαστικού πρασίνου (πχ Ροδίνι, πάρκο Καλλιθέας κλπ);
των προστατευμένων και αναδασωτέων περιοχών από την παράνομη και ανεπιτήρητη βόσκηση;
Εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη προστασία των περιοχών ΦΥΣΗ [Natura] 2000. Είμαστε αντίθετοι στον περιορισμό της προστασίας μόνον στους «πυρήνες» των περιοχών που ανήκουν στο πρόγραμμα «ΦΥΣΗ 2000», οι οποίοι θα προστατευτούν, ενώ γύρω από αυτές θα χωροθετηθούν παραγωγικές δραστηριότητες (μάλιστα σε συνεργασία με τον…ΣΕΒ, όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Γ. Σουφλιάς). Πρέπει να ανατραπεί ο Ν.3010 /2002 για όσα προβλέπει σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων!
Κατάργηση του χωροταξικού για το τουρισμό, του νόμου για την επιχειρηματικότητα κλπ.
Το πάρκο Ροδίνι χρειάζεται άμεση παρέμβαση με ολοκληρωμένη μελέτη. Να σταματήσει η κοροϊδία της προστασίας του δήθεν από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία αργά ή γρήγορα θα το οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση.

8. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης και των υπολοίπων κτηρίων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς;

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αντιμετωπίζει τη Μεσαιωνική πόλη ως μια ζωντανή συνοικία η κάτοικοι της οποίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις καθημερινές τους ανάγκες όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της πόλης.
Η αναθεώρηση του Πολεοδομικού σχεδίου στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
Στηριγμένη στις γενικές αρχές, μεταξύ άλλων και στη συνθήκη της Γρανάδας (ν. 2039/1992, ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992), όπου διαβάζουμε στο άρθρο 6 ότι «κάθε συμβαλλόμενος υποχρεώνεται:
…………………………………………………….
2. Να καταφύγει, εν ανάγκη, σε φορολογικά μέτρα ευνοϊκά για την διατήρηση αυτής της κληρονομιάς,
3. Να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για την συντήρηση και αναστήλωση αυτής της κληρονομιάς».
Η παράταξή μας είναι αντίθετη με οποιαδήποτε «αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και την προσφυγή σε «φορολογικά μέτρα». Στην ουσία στις προτάσεις της Αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης η Μεσαιωνική Πόλη αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα. Τα «όραμα», «ο διεθνής ρόλος», «η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος», «οι αναπτυξιακές προοπτικές», η αναζωογόνηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων» κλπ, θα ενταχθούν σε τελευταία ανάλυση σε διαδικασία «αξιοποίησης» και από το ιδιωτικό κεφάλαιο, φυσικά με σκοπό την κερδοφόρα δραστηριότητά του.
το ΤΑΙΠΕΔ;
► Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θεωρεί ότι:
Οι υπηρεσίες γενικά, αλλά και ειδικά στην Μεσαιωνική Πόλη δεν μπορεί να καλύπτονται από ιδιωτικές εταιρείες που βασικό σκοπό έχουν την αποκομιδή κερδών και όχι την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
τα ακίνητα του δημοσίου πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψης βασικών τους αναγκών των κατοίκων και όχι στοιχεία εκμετάλλευσης επιχειρήσεων για την αποκομιδή του μέγιστου κέρδους.
Επείγει η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, για την αντισεισμική θωράκιση της Μ.Π. μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό, με κρατικά κονδύλια και άμεσα προγράμματα εφαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για τις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών.
τα ακίνητα που έχουν επισκευαστεί και με δημόσιο χρήμα (τα προγράμματα της ΕΕ είναι και δικά τους λεφτά), να ανοίξουν άμεσα και να καλύψουν βασικές λαϊκές ανάγκες κατοικίας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων κλπ. Τα προγράμματα αποκατάστασης και στερέωσης κτιρίων της Μεσαιωνικής πόλης να συνεχιστούν και να διευρυνθούν.
9. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για το κυκλοΦοριακό της πόλης της Ρόδου και των μεγάλων οικισμών; Τι μέτρα θα ληΦθούν για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων (πχ 100 μαγαζιά, Νέα Αγορά κλπ);

► Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θεωρεί ότι το κυκλοφοριακό συνδέεται στενά με το συγκοινωνιακό.
Η ανάπτυξη Δημόσιων, με φθηνά εισιτήρια, μέσων μαζικής μεταφοράς (μμμ) είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Η ανάπτυξη Δημόσιου συστήματος μ.μ.μ. αποτελεί για την παράταξή μας στρατηγική επιλογή .
Ο περιορισμός της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικών και φθηνών μέσων μαζικής μεταφοράς (μμμ). Η χάραξη των δρομολογίων, η πυκνότητά τους, τα σημεία στάσης των λεωφορείων, οι θέσεις των αφετηριών, κ.τ.λ. θα πρέπει να καθοριστούν από μελέτη των πραγματικών συνθηκών της πόλης και των αναγκών των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Οι δημόσιες μεταφορές είναι δικαίωμα του πολίτη και δεν μπορούν να εκχωρηθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στη λογική του κέρδους.
Η ανάπτυξη μμμ θα πρέπει να βασιστεί σε συγκεκριμένους στόχους:
● Διαδρομές που να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των κατοίκων με προτεραιότητα στους εργαζόμενους, βασισμένο στους τόπους κατοικίας και τα ωράρια εργασίας τους.
● Διασύνδεση μεταξύ των λεωφορειακών γραμμών ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετεπιβίβασης.
● Συχνότητα των δρομολογίων ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εργάσιμη ή μη ημέρα.
● Σύνδεση του δικτύου των αστικών γραμμών με το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων (και μέσω αυτών με τα χωριά του νησιού), με το αεροδρόμιο, με το λιμάνι, το διοικητικό κέντρο και με χώρους στάθμευσης στην περίμετρο του κέντρου.
Η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται από την σημερινή δημοτική αρχή ουσιαστικά ασχολείται με ένα τμήμα της πόλης και σκοπός της είναι η ιδιωτικοποίηση της στάθμευσης. Δηλ. νέα χαράτσια για τη λαϊκή οικογένεια.

10. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για τις παράνομες πινακίδες και γενικότερα την οδική ασφάλεια;
Οι διαφημιστικές πινακίδες είναι μόνο μια πλευρά του μεγάλου προβλήματος της οδικής ασφάλειας. Η ύπαρξή τους σχετίζεται με το δρόμο «επιχείρηση» με το κέρδος. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται το οδικό δίκτυο τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από την τοπική διοίκηση. Η «λαική συσπείρωση» έχει μια τελείως διαφορετική θεώρηση στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.
Η οδική ασφάλεια είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με την δημόσια συγκοινωνία, με τις χρήσεις γής, με το χωροταξικό και εργασιακό σχεδιασμό, με το σωστό γεωμετρικό σχεδιασμό των δρόμων , τις σωστές σημάνσεις κάθετες και οριζόντιες, με τους χώρους στάθμευσης, με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα την παιδεία και την υγεία κλπ. Αναπτύσσουμε τον αγώνα με τους εργαζόμενους για βελτίωση των συνθηκών χωρίς να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι μέσα στον καπιταλισμό θα το λύσουμε.

11. Τι θα κάνετε για την ευταξία και αναβάθμιση των παραλιών καθώς και τις υπερβάσεις αδειών;

Το μεγάλο πρόβλημα με τις παραλίες, είναι με βάση και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, η παροχή τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα στις μεγάλες παραλιακές επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ο αποκλεισμός της λαϊκής οικογένειας από την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης για την αναψυχή για την συμβολή στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης.
Αν πάρουμε υπόψη μας και τις μεταβιβάσεις στο ΤΑΙΠΕΔ σχεδόν όλου του ανατολικού παραλιακού μετώπου, με σκοπό την ιδιωτικοποίηση, γίνεται κατανοητό ότι θα αποκλειστεί τελείως η προσπέλαση.

12. Τι θα κάνετε για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και οργάνωση του
νησιού. Συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε για
• την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για όλο το νησί;
• τα πολεοδομικά σχέδια σε εκκρεμότητα;
• την αλλοίωση του Φυσικού αναγλύΦου και περιβάλλοντος από οικιστικές και τουριστικές πιέσεις;
• τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων

Ο χωροταξικός σχεδιασμός έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Τα επιβεβαιώνει το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, με βάση το οποίο εκπονήθηκε το χωροταξικό για τον τουρισμό το οποίο μεταξύ των άλλων δίνει την δυνατότητα στους μεγάλους τουριστικούς υποδοχείς να εγκαθίστανται σε περιοχές natura , βραχονησίδες, περιοχές απειρου φυσικού κάλλους , ενώ ταυτόχρονα ακόμα και ο ιδιοκτήτης των 4 στρ. δεν μπορεί να κτίσει.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το χωροταξικό για το νότιο αιγαίο το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία εκπόνησης.
Η συνέχιση των ΓΠΣ Αφάντου και Καλυθιών, τα οποία είχαν ανατεθεί από την περίοδο του Καποδίστρια, σήμερα με τον ενιαίο δήμο του Καλλικράτη αποδεικνύει την αντφατικότητα του συστήματος και τον ανταγωνισμό των διάφορων επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι καθαρό ότι η «λαϊκή συσπείρωση» βρίσκεται στην αντίθετη όχθη των μερεμετιών του συστήματος. Καταγγέλλει , καταδικάζει, αποκαλύπτει και προτείνει την ανάπτυξη της πάλης των εργαζομένων για ένα σχεδιασμό προς όφελός τους και όχι προς όφελος του κεφαλαίου. Ένα σχεδιασμό που θα πάρει σάρκα και οστά με την λαική εξουσία.

Οικολογικά Ροδιακά

Pin It on Pinterest