Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ρόδο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα θα ισχύουν στο οδικό δίκτυο της Ρόδου από το Σάββατο (28-11-2020) έως την Τρίτη (22-12-2020) κατά τις ώρες 08.00 ́ έως 17.00 ́ ως εξής: τμηματική, ανά 50 μέτρα, απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων α) επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη, από τη συμβολή της με την οδό Άγγελου Σικελιανού έως τη συμβολή της με την οδό Ηλία Βενέζη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ηλία Βενέζη και β) επί της οδού Ηλία Βενέζη, από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Σεφέρη έως τη συμβολή της με την οδό Αποστόλου Παύλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αποστόλου Παύλου λόγω εκτέλεσης εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί. 

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ