Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα “Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ, 2007-2013) διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα “ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΥΚΛΟΣ 2014:

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ” Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Ρόδο, Σύρο και Λήμνο από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το σεμινάριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό και δεν απαιτεί προγενέστερες κινηματογραφικές γνώσεις. Με την παρακολούθηση και των 40 ωρών δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στους συνδέσμους: Για τη Ρόδο: http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=162

Pin It on Pinterest