”Να καταβληθεί η μισθοδοσία στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πληρώνονται μέσα από το ΕΣΠΑ”

Το πρόβλημα της τρίμηνης καθυστέρησης στην καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα, αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Κόνσολας.

Ο Βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί το λόγο της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης επισημαίνοντας τις οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις στη ζωή αυτών των ανθρώπων, που απασχολούνται με «σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου» και η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ο κ .Κόνσολας θέτει σειρά ερωτημάτων, τονίζει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι μισθοδοσίες Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου και ζητά την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: ”Καθυστέρηση στην καταβολή μισθοδοσίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ν. Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα, που πληρώνονται μέσω του ΕΣΠΑ”

Κύριε Υπουργέ,

Εδώ και τρεις μήνες 240 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα, που οι δαπάνες της μισθοδοσίας τους καλύπτονται από το Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους.

Αντιλαμβάνεστε ότι σε εποχή κρίσης, αυξημένων και πιεστικών υποχρεώσεων αλλά και οικονομικής δυσπραγίας, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Η ανησυχία τους εντείνεται και από το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει ακόμα αντίγραφο των υπογεγραμμένων συμβάσεων τους, παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσαν και απέστειλαν τις σχετικές φόρμες συμβάσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, ενώ στη σύμβαση προβλεπόταν ότι οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο μεταξύ της 20ης  και 23ης ημέρας κάθε μήνα, μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ούτε υπάρχει κάποια αντίστοιχη ενημέρωση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει, να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας και να τους δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις για το θέμα των συμβάσεών τους, αλλά και του ερωτηματολογίου που αναφέρεται ως συμβατική τους υποχρέωση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.     Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει και σε τι οφείλεται αυτό.

2. Πότε θα καταβληθούν οι μισθοδοσίες που οφείλονται στους συγκεκριμένους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Pin It on Pinterest