Τι αλλάζει για τους συνδρομητές κινητών και σταθερών τηλεφώνων

Νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών επιβάλλει η ΕΕΤΤ, προωθώντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διαδικασίας από τους ίδιους τους συνδρομητές και με προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ, που ισχύουν πλέον:
επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότηταπεριορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησηςκαθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησηςεπιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητήκαθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ
α. Επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης του αιτήματος της φορητότητας
Μειώνεται σε 6 εργάσιμες ώρες από μία εργάσιμη ημέρα ο χρόνος εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται από τον νέο πάροχο στον υφιστάμενο. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης της φορητότητας και στην κινητή τηλεφωνία είναι δυνατή η αυθημερόν ολοκλήρωση του αιτήματος.
β. Περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης και ορίζεται υποχρέωση ενημέρωσης
Για την έγκριση της αίτησης απαιτούνται πλέον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης του συνδρομητή (ΑΦΜ ή ΑΔΤ). Την ευθύνη της ταυτοποίησης του συνδρομητή έχει ο νέος πάροχος.
Εντός μίας εργάσιμης ημέρας, ο νέος πάροχος οφείλει να ενημερώσει το συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης.
γ. Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης φορητότητας
δ. Επιβεβαιώνεται η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης
ε. Καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών

Pin It on Pinterest