Δημιουργία Κέντρου Οδικής Ασφάλειας για την Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων στη Ρόδο

“Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων”

Δημιουργία Κέντρου Οδικής Ασφάλειας.

Δεδομένου του υψηλού αριθμού τροχαίων ατυχημάτων / δυστυχημάτων στο νησί μας και θεωρώντας ότι η συνδρομή όλων μας πρέπει να είναι προληπτική και αποτελεσματική, επιτρέψτε μου να επισημάνω την αναγκαιότητα επίτευξης του στόχου:

“Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων”

Ακόλουθα αναφέρω ενδεικτικά:
1.      Την πίστα εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης θεμελίωσε ο υπουργός Μεταφορών κ. Στυλιανίδης
(20/3/2009 2:01:00 μμ)

Πηγή: Δ. Ειδήσεων 102FM – Ρ.Σ.Μ. και ΕΤ3

2.      Με το υπ΄ Α.Π. οικ.: 108/11 Ιανουαρίου 2006 έγγραφό του, ο Υπουργός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενημερώνει τους κυρίους Νομάρχες ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Οδικής Ασφάλειας ή Ειδικών Εξεταστικών Χώρων (πίστες), στα οποία θα δίδεται η δυνατότητα της εκπαίδευσης και εξέτασης της οδηγικής ικανότητας των υποψηφίων οδηγών και παρακαλεί αυτούς για την υποβολή προτάσεων πιθανών χώρων εγκατάστασης αυτών.

Επιτρέψτε μου δε να αναφέρω ότι με όο υπ’ αρ. πρωτ.: 91/18 Ιουνίου 2006 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών (ΠΟΕΕΟΑΜ), προς τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Πρόεδρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος/ΣΑΑΣ το οποίο στην παράγραφο 8 αναφέρει:

“Τέλος,  θέλουμε  να  υπενθυμίσουμε  στην  αξιότιμη  Επιτροπή, ότι  από  μελέτες  πανεπιστημιακών  φορέων  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση, το  κοινωνικοοικονομικό  κόστος  κάθε  ανθρώπινης  ζωής, έχει  σήμερα  εκτιμηθεί  σε  1  εκατ.  Ευρώ, το  δε  συνολικό  κοινωνικοοικονομικό  κόστος  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  από  τροχαία  ατυχήματα,  φθάνει  τα  250  εκατ.  Ευρώ, δηλ.  όσο  και  το  συνολικό  κόστος  παραγωγής  αυτοκινήτων  στην  Ευρώπη. Η  ίδια  έρευνα  δείχνει  ότι  η  επένδυση  1  εκατ.  Ευρώ  στην  οδική  ασφάλεια, θα  μπορούσε  να  επιφέρει  αποφυγή  κοινωÎ
�ικοοικονομικού  κόστους  10-100  εκατ.  Ευρώ.”

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι σε σχεδόν όλους του Νομούς της Ελλάδας πλην Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, έχουν προγραμματισθεί ή υλοποιούνται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ αντίστοιχα έργα (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Σέρρες, κ.λ.π.)

Από τα προαναφερόμενα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, η Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Οδηγών, «προεκτιμώμενου κόστους περ. 3.000.000 € που ισοδυναμεί με τρείς (3) ανθρώπινες ζωές», στο νησί της Ρόδου είναι επιβεβλημένη.

Επιπροσθέτως η προαναφερόμενη δομή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση & περιοδική κατάρτιση οδηγών οδικών οχημάτων όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία ΕΟΚ 0059/2003, με την κατάλληλη πρόβλεψη για την διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών, καθώς και ως χώρος δοκιμών(λάστιχα, αναρτήσεις, ηλεκτρικοί κινητήρες και αυτοκίνητα, κ.λ.π.)

αναγνώστης

Pin It on Pinterest