«Θέλουμε και διεκδικούμε καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας»

Κείμενο-παρέμβαση υποψηφίων εκπαιδευτικών της παράταξης ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, για τις αρμοδιότητες του Δήμου στην παιδεία.

«Θέλουμε και διεκδικούμε καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας»

Η Παιδεία ως βασικό κοινωνικό αγαθό και η Εκπαίδευση ως η κύριασυστηματική διαδικασία που την παράγει έχουν θεμελιώδη σημασία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και για την κοινωνική συνοχή.

  Η εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα του ανθρώπου, κατοχυρωμένο σε μια σειρά διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και προϋπόθεση κοινωνικής προόδου.

  Ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα που αβίαστα συνάγεται από σχετικές μελέτες αφορά στην ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών που παρέχονται στους μαθητές ολόκληρης της χώρας. Ανισότητες η οποίες οφείλονται σε οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς γεωγραφικούς και πολιτικούς παράγοντες  και οι οποίες  πρέπει να γίνουν αντικείμενα ενδελεχούς εστίασης των τοπικών μικρο-κοινωνιών όπως είναι οι Δήμοι και οι κοινότητες.

Ο νομός Δωδεκανήσου με κριτήριο τον συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης είναι 3ος ανάμεσα σε όλους τους νομούς της χώρας μετά την Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Όμως ο νομός Δωδεκανήσου ,

*με κριτήριο το συνολικό δείκτη υποδομών στην παιδεία είναι   41ος ,  κάτω από το μέσο όρο 59,9 με τιμή55.

*με κριτήριο το συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη  είναι   36ος ,  κάτω από το μέσο όρο 57,7 με τιμή53,5.

Τα στοιχεία είναι εκκωφαντικά !

  Σήμερα η ελληνική κοινωνία ζει μια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση κρίση. Η παιδεία έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο συνεχών πειραματισμών, που προωθούνται στο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών, χωρίς επεξεργασία και κυρίως χωρίς σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των εκπαιδευτικών στρατηγικών.

        Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» αυξήθηκαν οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών με παράλληλη μείωση των παρεχομένων πόρων, κάτι που σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει μετακύλιση των δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές και πολλές φορές στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Δέκα προτάσεις σχετικά με τις άμεσες αρμοδιότητες  του Δήμου

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο Δήμος μπορεί να διεκδικήσει καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας με συγκεκριμένο σχέδιο και δράσεις:

1.   Παιδικοί Σταθμοί: Στόχος μας είναι να μην μείνει κανένα παιδί έξω από παιδικό σταθμό. Επάνδρωση  των παιδικών σταθμών με το απαραίτητο προσωπικό, βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και ίδρυση νέων, όπου είναι απαραίτητο.

2.   Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μόνιμου και πλήρους συνεργείου, στις τεχνικές υπηρεσίες του  Δήμου, για την άμεση συντήρηση όλων των σχολείων του νησιού. Τα περισσότερα σχολεία,  στο νησί  της Ρόδου στεγάζονται σε κτίρια που δεν έχουν κατασκευασθεί για σχολεία και έχουν πολλά  προβλήματα.

3.   Έρευνα για την ύπαρξη ελεύθερων χώρων, κατάλληλων για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων,  με  προγραμματισμό σύμφωνο  με την επέκταση του οικιστικού ιστού της πόλης της Ρόδου. Ο  σχεδιασμός αυτός  φυσικά πρέπει να  γίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , το Σύλλογο των Δασκάλων και την Α΄Ε.Λ.Μ.Ε.Δ. καθώς και τους αντίστοιχους Συλλόγους  των Γονέων και Κηδεμόνων.

4.   Στην αρμοδιότητα του Δήμου, πιστεύουμε, ότι είναι και η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας για την μείωση , με στόχο  τον μηδενισμό,  της μαθητικής διαρροής,  με κάθε μορφής στήριξη των ευπαθών ομάδων καθώς και η ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, όπου αυτή είναι αναγκαία. ΄Έκπτωση και  κίνητρα για εισιτήρια του ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ στις ώρες έναρξης και λήξης του σχολικού ωραρίου.

5.   Η δημοτική αρχή με αγωνιστικές παρεμβάσεις οφείλει να πετύχει την έγκαιρη και πλήρηλειτουργία  όλων των σχολείων, από την έναρξη του σχολικού έτους με όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους   αλλά και το βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή  μόνιμες καθαρίστριες και σχολικούς φύλακες .Την  ουσιαστική βοήθεια των μαθητών στο σχολείο με πραγματοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στο  Γυμνάσιο και της πρόσθετης στο Λύκειο, από την έναρξη του σχολικού έτους, για όλους τους μαθητές   που επιθυμούν.  Επίσης να διεκδικήσει  άμεση αύξηση των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων διότι τα χρήματα που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές έχουν μειωθεί  σε  απαράδεκτα  χαμηλό ποσό, που είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται.

6.   Θέλουμε ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, με δημοκρατικές δομές και νέα αναλυτικά προγράμματα,  ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις, να αναπτύσσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να αναδεικνύει τις κλίσεις τους και να δημιουργεί ενεργούς πολίτες με δημοκρατικές αρχές, κοινωνικά και  περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους. Ένα σχολείο πολυπολιτισμικό, που στις σημερινές συνθήκες να ενώνει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα καταγωγής, εθνικότητας και θρησκείας.

       Να εξοπλίσουμε μια αίθουσα κάθε σχολείου με μεγάλη οθόνη, ορισμένους Η/Υ και δίκτυο ώστε να  είναι προσβάσιμη τις ελεύθερες ώρες από μαθητές που δεν έχουν δυνατότητα δικτύωσης στα σπίτια   τους.
Οι κτιριακές υποδομές μπορούν να ​ αξιοποιούνται για τη φιλοξενία εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών φορέων ή προσώπων που συνδέουν τους κατοίκους του νησιού μεταξύ τους και με την  ιστορία του τόπου, που ενισχύουν την αλληλογνωριμία τους, την ενημέρωση για τα ενδιαφέροντα και  τις ενασχολήσεις τους, για τις ιστορίες των ανθρώπων που ζουν στη Ρόδο.

       Αξιοποίηση των παιδικών κατασκηνώσεων του Προφήτη Ηλία και άλλων χώρων ώστε να  προσελκύσουμε μαθητές από το εξωτερικό για εκπαιδευτικές καλοκαιρινές δράσεις δημιουργώντας έτσι και τους μελλοντικούς επισκέπτες της Ρόδου.

7.    Πιστεύουμε ότι ο κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να παραμείνει στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  όπως το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και η  μισθοδοσία τους. Φυσικά με προϋπόθεση την πολύ μεγάλη αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση  η οποία αποτελεί την καλύτερη και μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας.

8.    Ουσιαστική στήριξη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και σύνδεσή  του με την τοπική κοινωνία.

9.     Άμεση προώθηση της εγκατάστασης των μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και της δημιουργίας φοιτητικών εστιών εντός της Μεσαιωνικής Πόλης.

10.   Αναβάθμιση  της  ΑΣΤΕΡ.

Τέλος, η δημοτική αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται και να στηρίζει  με κάθε τρόπο όλους τους επιστημονικούς  και τους πολιτιστικούς συλλόγους, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται τοπικά.

Γουβιάς Διονύσης – Πανεπιστημιακός

Καρασμάνογλου Αχιλλέας – Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Μαγριπλής Σκεύος – Εκπαιδευτικός

Παγκά Κατερίνα – Εκπαιδευτικός

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη του Γιώργου Υψηλάντη «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Pin It on Pinterest