Δικογραφία για την κακοποίηση γαϊδουριών στη Λίνδο

Σχηματισμός δικογραφίας για κακοποίηση ζώων στη Ρόδο    Στις 24-07-2014 σχηματίστηκε δικογραφία από τον Αστυνομικό Σταθμό Λίνδου σε βάρος Συλλόγου που χρησιμοποίει, κερδοσκοπικά, ζώα (γαϊδούρια) με τα οποία πραγματοποιεί μεταφορές επισκεπτών στην αρχαία Ακρόπολη της Λίνδου. Όπως διαπιστώθηκε α) τα εν λόγω ζώα δεν είναι πιστοποιημένα και εφοδιασμένα με βιβλιάρια υγείας, βασανίζονται και β) δεν τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις σχετικά με τις συνθήκες διαμονής-σίτισής τους.

Pin It on Pinterest