Χορήγηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Δωδεκανήσιους

Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών προκυρήσσει την χορήγηση τριών υποτροφιών σε Δωδεκανησίους, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Μάστερ, για το έτος 2014-2015. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15/12/2014.

Ακολουθεί η προκύρηξη καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ:

Το ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ προκηρύσσει τη χορήγηση 3 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψηφίους για απόκτηση τίτλου σε επίπεδο μάστερ που είναι δημότες Δήμου Δωδεκανήσου και είναι πρωτοετείς του ακαδημαικού έτους 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμα:

  1. Το αντικείμενο της εργασίας τους να αναφέρεται στη Δωδεκάνησο.
  2. Να έχουν βαθμό λιαν καλώς στο πτυχίο τους.
  3. Να μην παίρνουν άλλη υποτροφία.
  4. Να δικαιολογείται η ενίσχυση τους από την οικονομική τους κατάσταση.
  5. Θα συνεκτιμηθεί επίσης αν οι ενδιαφερόμενοι είναι τέκνα πολυμελούς οικογένειας, αν οι οικογένειες τους ζουν σε μικρά άγονα νησιά ή σε ορεινά χωριά και το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Δωδεκανήσου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15.12.2014 και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Ιδρύματος. Πληροφορίες κα Λαθουράκη, τηλ 2241044646

Pin It on Pinterest