ΔΕΗ: 22 υπάλληλοι, φύλακες και τεχνικοί σε επτά υπηρεσίες – 10 θέσεις στην Ρόδο

Είκοσι δύο εποχικά εργαζόμενοι θα προσληφθούν σε επτά υπηρεσίες….
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ.

Οι διαγωνισμοί που «τρέχουν» είναι οι ακόλουθοι:

ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου

Τέλος χρόνου την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου, ο οποίος θα καλύψει δέκα θέσεις εποχικών. Πρόκειται για έξι Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ΔΕ, τρεις υπαλλήλους Γραφείου ΔΕ και έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ. Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στην περιοχή Ρόδου, στο Πρακτορείο Καρπάθου και στα Υποπρακτορεία Τήλου, Χάλκης και Μεγίστης. Πληροφορίες: 22410 70342.

ΔΕΗ Αθήνας

Θα προσληφθεί ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα ακινήτων και διαχείρισης περιουσίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος, τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Αutocad). Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 26 Σεπτεμ- βρίου. Πληροφορίες: 210 5240901 και 210 5292266.

ΔΕΔΔΗΕ Πελοποννήσου

Στις 20 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για δύο εποχικά εργαζομένους, έναν Ηλεκτροτεχνίτη Δικτύων ΔΕ και έναν Φύλακα, επίσης ΔΕ. Πληροφορίες: 26210 366526.

ΔΕΔΔΗΕ Κω

Εγκρίθηκαν δύο θέσεις ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου. Πληροφορίες: 22420 22215.

ΔΕΔΔΗΕ Σερρών

Θα προσληφθεί ένας Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Πληροφορίες: 23210 56068.

ΔΕΔΔΗΕ Πολυγύρου

Εγκρίθηκαν τέσσερις θέσεις στις ακόλουθες ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (δύο θέσεις), ΔΕ Διοικητικού Γραμματέα και ΔΕ Σχεδιαστή (από μία θέση). Πληροφορίες: 23710 22150.

ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου

Θα προσληφθούν δύο Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων ΔΕ, εκ των οποίων ένας για την περιοχή Αγρινίου και ένας για το Πρακτορείο Αμφιλοχίας. Πληροφορίες: 26410 24324.

Pin It on Pinterest